Des de la Coordinadora Obrera Sindical convoquem i legalitzem la vaga general feminista d’aquest 8 de març mitjançant l’adhesió al preavís fet per la CNT.

La legalització de la vaga suposa unes garanties antirepressives com:

  • L’empresa no et pot sancionar/acomiadar per no anar a treballar durant una convocatòria de vaga. Qualsevol sanció o acomiadament s’ha d’impugnar al jutjat en el termini de 20 dies hàbils.
  • Fer vaga és un dret fonamental i qualsevol represàlia derivada del seu exercici és NUL·LA i hem de combatre-la.
  • Si la teva empresa incorre en qualsevol infracció no dubtis a recórrer a la inspecció de Treball o al Jutjat per vulneració del dret de vaga i reclamar danys i perjudicis.

Per qualsevol dubte pots contactar amb nosaltres a info@sindicatcos.cat.