Unitat, solidaritat i lluita… Avancem cap a la Vaga General!!

El passat 30 de desembre, per acabar “bé” l’any 2011, i començar “millor” el 2012, el consell espanyol de ministres va aprovar retallar, almenys, 8900 milions d’euros, i fixant el dèficit públic per al 2011 en almenys el 8% (2 punts més del que estava previst)

Algunes de les mesures aprovades el 30 de desembre, pel Consell de Ministres:

 • Congelació del Salari Mínim Interprofessional pel 2012, en 641.40€ mensuals (en 14 pagues)
 • Supressió de l’ajuda al lloguer d’habitatge, de 210€ a joves.
 • Nova congelació salarial pels i per les treballadores públiques (a més de la reducció/eliminació de les pagues extra)

 • La taxa de reposició de places en el sector públic serà pràcticament zero excepte per a les Forces de repressió.
 • En el cas concret de l’oferta d’ocupació pública:
  • Se suspèn l’aprovació de les Ofertes d’Ocupació pública en les Administracions Públiques i Organismes Públics. Directament deixaran que es destruisquen llocs de treball públic.
  • Es prohibeix l’ingrés de nou personal al servei de les Administracions Públiques i el Sector públic, sota qualsevol forma o modalitat contractual.
  • La creació de nous programes o implantació d’activitats no implicarà l’ingrés de nou personal.
  • S’amortitzaran els llocs de treball que suposen “duplicitats funcionals”. Més destrucció de llocs de treball.
  • No es convocaran procediments en curs de consolidació d’ocupació temporal.
 • En el cas concret de la retribució dels funcionaris:
  • Se suspèn l’aplicació de la denominada “carrera professional”.
  • Els triennis passaran a denominar-se quinquennis, es reportaran cada cinc anys.
 • En el cas dels permisos i llicències:
  • El personal funcionari tindrà un màxim de tres dies de permís retribuït a l’any per assumptes propis.
  • El personal laboral de l’Administració Pública tindrà idèntic límit de permisos de manera que l’excés contemplat per Convenis Col·lectius, pactes o decisions unilaterals es tindrà per inaplicable.
 • Es paralitza la llei de dependència. Se suspèn durant un any la incorporació de nous beneficiaris.
 • Retalls en sanitat. Privatització de més serveis. Eliminació de medicaments subvencionats. Copagament i repagament.
 • Retalls en R+D+i, i poder així continuar “millorant”.
 • Retard de la prolongació a 4 setmanes del permís de paternitat (almenys fins el 2013); “com Déu mana”.
 • Retalls en mitjans públics de comunicació… en valencià, clar.
 • Retalls i augment de preus a la RENFE i a la resta dels transports públics.
 • Augment de l’IBI.
 • Augment de l’IRPF i sobre les rendes del capital… però amb “coneixement”: pagaran menys els que més tenen.
 • Impost de societats: Intocable!
 • Reducció de les subvencions als sindicats: o subvencions o “acords”.

Si tot açò no fos suficient, el govern espanyol està “estudiant” perles com les següents:

 • Gravar a la declaració de l’IRPF, al tipus màxim, les indemnitzacions per acomiadament. Fer xantatge a les persones treballadores perquè accepten acomiadaments de 20 dies per any cotitzat. Màfia i crueltat absoluta.
 • Nova contrareforma laboral.
 • Reforç del paper de les mútues per fer front a “l’absentisme” laboral… és a dir, qui agafe baixes podrà ser acomiadat més facilitat encara.
 • Generalització del contracte indefinit amb 20 dies d’indemnització per any treballat i un màxim de dotze mesos. Contracte que les direccions CCOO i UGT acceptarien “només” per a les noves contractacions i sense caràcter retroactiu. Quina sort!! Gràcies Toxo!! Gràcies Mèndez!!

I davant de tot açò, a més, què passa?

 • Mentre es retallen drets i prestacions a les persones treballadores, els consellers de les empreses en borsa cobren 260.215€ anuals (com a mínim)
 • El consell espanyol de ministres es gasta 1.500.000€ en gasos lacrimògens (publicat al BOE de 30 de desembre), i 1 milió en pilotes de goma, deixant clar què ens espera el 2012 als i les que lluitem.
 • Continuen augmentant les partides en policia, exèrcit, etc.
 • La pròrroga dels pressupostos aprovada pel govern espanyol preveu que es paguen 159 milions d’euros a l’església catòlica en 2012, és a dir, 13.266.216,12€ mensuals, o cada dia 442.200€.
 • Es “publiquen” els pressupostos de la casa reial espanyola… però ningú explica d’on ha eixit la fortuna personal de més de 1500 milions d’€ de que disposa el rei d’Espanya.

El nou govern espanyol, del PP, pretén anar obrint via en la seva “nova” política d’atac als drets socials, laborals, salarials i nacionals, mentre reservarà el gruix de l’ajust per a març, quan intente guanyar les eleccions andaluses, tinga la contrareforma laboral aprovada i haja iniciat el nou rescat dels bancs.

Mentrestant els dirigents de CCOO i UGT se sumen al “canvi”

Enmig de l’anunci d’aquestes terribles mesures contra totes les persones treballadores (salaris, impostos, retalls de drets, en sanitat, ensenyament, etc.), les cúpules de CCOO i UGT porten setmanes negociant amb la patronal una nova contrareforma laboral.
Tot, com sempre, dins del més absolut secret, filtrant notícies toves de tant en tant a la premsa convencional, mentre no fan més que acceptar i pactar noves reculades en drets bàsics i fonamentals, com la baixa per malaltia (el que ells anomenen “absentisme”), el compromís de mantenir la pau social i acceptar la caiguda dels convenis (acord de mediació), l’acceptació d’un nou abaratiment de l’acomiadament, l’acceptació de les noves formes d’explotació contra els i les joves treballadores, l’acceptació de la congelació de l’SMI, de la privatització de la sanitat i l’aplicació de la Llei 15/97, etc. I ara, acceptant ja la nova traïció que representa la Nova Contrareforma Laboral.

Què li han proposat les direccions de CCOO i UGT a la CEOE i la CEPIME?!

 • Que els salaris pugen per sota de l’IPC de manera “excepcional” durant 2012 i 2013, amb clàusula compensatòria en 2014: és a dir, accepten la baixada de salaris!!
 • Que les empreses puguen convertir ocupació a temps complet en ocupació a temps parcial, però de manera “reversible”: és a dir, accepten destruir el poc treball estable que queda!!
 • Que els empresaris puguen despenjar-se amb més flexibilitat dels pactes en conveni: és a dir, es carreguen la Negociació Col·lectiva!!
 • Que es cree un fons de capitalització, subvencionat amb els diners que reben les empreses en concepte de bonificacions a la contractació, perquè puguen pagar amb ell part de les indemnitzacions per acomiadament: és a dir, que l’estat, amb diners públics acabe pagant les indemnitzacions per acomiadament!!
 • Que es puguen convertir contractes temporals en contractes indefinits de foment de l’ocupació estable (la indemnització de la qual per acomiadament és de 33 dies per any treballat), però sense que el temps treballat com a temporal compute a l’efecte de la indemnització per acomiadament: és a dir, perdre l’antiguitat a l’empresa!!
 • Que es puguen resoldre conflictes de forma extrajudicial. Com en l’antic oest??!!
 • Que s’avance en la lluita contra “l’absentisme injustificat”: és a dir, llenya contra les baixes per malaltia.

I tot això, com sempre, sense consultar a cap persona treballadora. Ni tan sols als seus i seues afiliades.
Com demostra la història del moviment obrer i de la lluita de classes, només l’organització, la mobilització, la unitat d’acció i la solidaritat poden frenar les agressions i crear les condicions per lluitar per nous drets.
Just el contrari que fan els traïdors, defensors de l’espanyolisme més recalcitrant, pro-patronal i monàrquic, dels buròcrates i dirigents de CCOO i UGT.
Ara més que mai, cal eixir als carrers. Ens hem d’organitzar, als llocs de treball i als barris. Posar en marxa les caixes de resistència, les bosses de treball, els bancs de temps i reciclatge.
Necessitem totes les eines possibles al nostre abast per defensar-nos entre totes i tots, i al mateix temps, dotar-nos de mitjans per poder sobreviure.

Per tot açò, humilment emplacem a totes les organitzacions de classe i combatives, a totes les organitzacions i moviments sociopolítics de classe d’arreu del país, a començar a moure’ns en la línia de mobilització unitària i contínua que necessitem, per defensar TOTS els nostres drets com a persones, com a classe i com a poble.

Només la solidaritat, la lluita i la mobilització ens farà lliures!!

Contra la precarietat i la misèria… dignitat, solidaritat, unitat, mobilització i lluita!!

De la terra o estrangera la mateixa classe obrera!!

Per la terra i pel treball, a la Vaga General!!

València, gener de 2012

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans