Les empreses s’estalvien 72.000 ocupacions amb les hores extra que no paguen als seus treballadors

Les persones treballadores i assalariades del conjunt de l’estat espanyol realitzen un total de 5,19 milions d’hores extra a la setmana (poc més de 2 milions, aproximadament, als Països Catalans al sud de l’Albera), de les quals les empreses només paguen prop de la meitat, segons dades del Instituto Nacional de Estadística – INE.

En concret, cada setmana els i les treballadores realitzem 2.521.800 hores extraordinàries, per les quals no són remunerats per les “seves” empreses, la qual cosa suposa un total de 72.028 jornades laborals completes de 35 hores setmanals.

És a dir, les hores extra no pagades pels empresaris equivalen al treball de més de 70.000 ocupats a temps complet, segons dades de l’últim trimestre de 2011.
A més, durant els últims tres mesos de l’any passat les empreses han deixat de pagar prop de 150.000 hores extraordinàries que abans sí que remuneraven.

En comparació del trimestre anterior, el nombre total d’hores extra va romandre pràcticament igual (en 5,19 milions) però el nombre d’hores no remunerades va augmentar en 158.400 mentre que les que les empreses sí que paguen es van reduir en 155.500.

El sector en el qual es realitzen un major nombre d’hores extra sense remuneració és el del comerç i la reparació de vehicles, amb 432.700 hores addicionals a la setmana. A continuació se situa l’educació (247.400 hores) i les activitats d’informació i comunicació (233.700 hores).

És precisament en l’educació on una major part de les hores extra no es paga (94,5% del total), seguida del sector financer i d’assegurances (81,7%).

Font: Kaos en la Red