Els sindicats de classe de les nacions sense estat, LAB (Euskal Herria), CUT (Galiza), Intersindical Canaria (Canàries), i Intersindical-CSC i Coordinadora Obera Sindical (Països Catalans), sindicats afiliats a la Federació Sindical Mundial, volem enviar la nostra solidaritat i suport a totes les persones que estan lluitant als Estats Units en contra del racisme, de la xenofòbia i l’abús de poder policial.

Tot va començar quan el 25 de maig l’afroamericà George Floyd va ser assassinat per un policia blanc a la comunitat de Powderhorn a Minneapolis (Estat de Minnesota). L’assassinat de George Floyd ha generat una onada de protestes a les principals ciutats dels Estats Units.

La resposta del govern de Donald Trump responent al manual de la ultradreta, ha estat la violència policial contra els manifestants i l’intent de criminalització del moviment antifeixista i del moviment pels drets civils de la comunitat afroamericana als Estats Units.

No obstant això ni la violència policial, ni el toc de queda decretat ni la criminalització de la protesta han aconseguit fer callar les veus de les persones que criden ‘I can‘t breathe‘ (no puc respirar) i ‘Black lives matter‘ (la vida de les persones negres importa).

Des de la coordinadora dels pobles sense estat de la Federació Sindical Mundial volem denunciar que l’esclat social que s’està produint als Estats Units respon al cansament d’unes classes populars davant un sistema que tan sols obeeix als interessos econòmics de les elits econòmiques, i que mitjançant el racisme, la xenofòbia i l’exclusió social deixa a la cuneta tota persona que no és útil a aquest sistema d’explotació.

Per tot això enviem el nostre missatge de solidaritat a totes les persones que estan lluitant i protestant no sols per la mort de George Floyd, sinó contra aquest sistema d’explotació i a favor d’un sistema que posi el dret a la vida de totes les persones al centre; en definitiva, per un país on es pugui respirar.

Coordinadora dels Pobles de la Federació Sindical Mundial: Euskal Herria, Països Catalans, Canarias i Galiza: @FSM_naciones

Against racism and xenophobia; solidarity with people in struggle for change in the United States

Stateless nations’ class oriented trade unions LAB Basque Country, CUT, Galiza, Intersindical Canaria, Intersindical CSC and COS from Catalan Countries, affiliated to the World Federation of Trade Unions, show our solidarity and support to all people in struggle against racism xenophobia, and abuse of power in the United States.

Everything started on 25th May when the Afro-American George Floyd was murdered by one white police in Powderhorn community, Minneapolis (State of Minnesota). George Floyd’s murdered has produced a protest wave in the main cities around all the country.

Donal Trump government has responded using the far-right politicians manual; violence against peoples’ demonstrations, and anti-fascist and United States black people’s civil rights movement criminalization attempt. However, neither police violence, nor the curfew nor the protest criminalization has got quieten people’s voices shouting I can’t breathe and black lives matter.

In the stateless nations’ World Federation of Trade Union’s coordination group opinion, the current social outbreak in the United States comes from the popular classes weariness facing one system that only obey the economic elite’s interest. Also the same system by the racism, xenophobia and social exclusion leave in the lurch all people who is not useful for the exploitation system.

For these reasons, we send all of our support and solidarity to all people fighting and in protest not only for George Floyd, also and against this exploitation system and for one system that will put all people right to live in the middle; in conclusion: for one country where breath will be possible.

#IcantBreath #BlackLivesMatter