Continuen les pràctiques il·legals de l’empresa ANICURA – VETAMIC.

Prou assetjament contra la nostra companya!

Anicura-Vetamic, la clínica veterinària de Cambrils (el Tarragonès), franquícia de la multinacional veterinària Anicura, ha consolidat les pràctiques d’assetjament cap a la treballadora que va demanar una adaptació de l’horari per facilitar la conciliació familiar. Després de l’assetjament que va comportar la baixa per depressió d’aquesta treballadora, l’empresa Anicura-Vetamic l’ha aïllada laboralment, enviant-la a un centre desmantellat i sense cap activitat laboral.

L’empresa manté a la treballadora tota la jornada asseguda a una cadira, sense unes mínimes condicions higièniques. A part de l’aïllament i la falta d’activitat efectiva, la treballadora es troba en un centre on hi ha plagues de rates i paneroles, els aires condicionats no han passat les revisions pertinents perquè no estan en unes mínimes condicions de salubritat i higiene. Com si això no fos suficient, la treballadora no disposa d’aigua ni de paper higiènic.

Davant aquesta situació, que tant la Inspecció de Treball com el Departament de treball han constatat aquests fets i havent-ho comunicat a l’empresa, i sense que a hores d’ara l’empresa no hagi fet cap pas per reparar aquesta sèrie de vulneracions flagrants, mantenint la nostra companya en aquestes condicions, la COS continuarem fent-li costat contra totes aquestes injustícies i il·legalitats.

Des de la COS exigim la fi d’aquestes pràctiques il·legals i el respecte dels drets de la nostra companya. No ens aturarem fins a aconseguir-ho.

Cambrils, desembre de 2021

Coordinadora Obrera Sindical – COS

sindicat de classe i feminista dels Països Catalans