Resum:
1ª part de resum de notícies sobre el tema
2ª part de l’aire actual.
– Avui, 8 de febrer de 2011, a Gràcia s’ha arribat a 195 µg/m³ de NO, quan el màxim permès és de 40 µg/m³ de NO
– A Poblenou 104 µg/m³ de NO
– Eixample 193 µg/m³ de NO
– Manresa 139 µg/m³ de NO
– Girona 85 µg/m³ de NO
3ª part de llocs web per informar-vos de com està l’aire que respires
4ª part sobre l’aigua

Barcelona supera en escreix els límits permesos de contaminació atmosfèrica. Ja ve de lluny; des de fa molts anys que se n’està parlant i la cosa no millora:

La UE alerta de la concentració de contaminació atmosfèrica a Barcelona, Madrid i Saragossa
(http://www.3cat24.cat/noticia/70221/altres/La-UE-alerta-de-la-concentrac)

L’aire de Barcelona duplica els nivells de contaminació que fixa la UE
(http://www.3cat24.cat/noticia/168516/altres/Laire-de-Barcelona-duplica-e)

I els efectes són catastròfics i cada vegada ho seran més ja que no ha passat suficient temps com per veure els efectes:

La contaminació atmosfèrica causa 16.000 morts l’any a Espanya
(http://www.3cat24.cat/noticia/402224/viure/La-contaminacio-atmosferica-c)

A Barcelona es podrien evitar 1.200 morts a l’any si es reduís la contaminació atmosfèrica
(http://www.3cat24.cat/noticia/215439/altres/A-Barcelona-es-podrien-evita)

I és que ja som una de les ciutats del món més contaminades!

Barcelona més contaminada que Nova York (vídeo)
(http://www.3cat24.cat/video/24629/altres/Barcelona-mes-contaminada-que-N)

Compra-va-ho tu mateix quin és l’estat actual de l’aire que respires:

Hi ha dues formes per establir els límits de contaminació màxima permesa:
– Valor límit anual per a la protecció de la salut humana (en un any), que és de 40 µg/m³ de NO2. S’entén que és una mitjana: la mitjana durant un any, no podrà ser superior a 40 µg/m³ de NO2. Aquest és el límit màxim.
– Valor límit horari per a la protecció de la salut humana (en una hora), que és de 200 µg/m³ de NO.; Aquest és el límit extraordinarija quei no es podrà superar més de 18 ocasions per any. Si en una hora es registren aquests valors excepcionals.
( Valor límite: un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.) Real Decreto 1073/2002, Art2, e.

Avui, dia 8 de febrer de 2011, al Poblenou hi ha hagut un pic de 104 µg/m³ de NO2, a les 8h del matí (a Manresa, 132, a tall d’exemple de fora de bcn. A Gràcia -bcn- 195! Girona 85… el doble del permès.) Per tant, gairebé el triple del permès al Poblenou. Si hagués arribat a 200 µg/m³, aleshores comptaria una de les 18 vegades que es poden arribar a aquestes xifres excepcionals. Si hagués arribat a 400 µg/m³, aleshores entraríem en un estat d’alerta.
(Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.) Real Decreto 1073/2002, Art2, f.

Però, si mires l’estat de l’aire on-line, diu que l’estat de l’aire al poblenou avui és “bo”. Com pot ser si sobrepassa els 40 µg/m³ de NO2? Doncs perquè ells fan la pirula així:
http://www.gencat.cat/mediamb/online/ajut.htm

Diuen que és millorable quan ja supera els límits extraordinaris… i no quan superen els límits màxims!
En realitat Bona, hauria de ser per sota els 40 µg/m³ (que és el màxim permès diari)
Dolenta hauria de ser per sobre el 40 µg/m³.
I a partir dels 200 µg/m³, hauria de ser molt dolenta. (a 400, hauria de ser d’alarma!)

Si vius a Gràcia, has de saber que el 2009 es va superar el límit de 200 µg/m³, 9 vegades. Si aquell dia vas fer esport al carrer… ups!
Adjunto un resum del 2009, ja que del 2010 encara no hi és.

Qualitat de l’aire
http://www.gencat.net:8000/

oauto_icqa/owa/p01.consulta?estacio=99&opcio=1

Qualitat de l’aire on-line
http://www.gencat.net:8000/oicqa/owa/b01.consulta?estacio=00&contaminant=99&dades=1

Pronòstics qualitat de l’aire
http://www.gencat.cat/mediamb/qaire/pronostic/pronostic_aire.htm

Valors legals de contaminació
http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Atmosfera/Qual

Resum dades 2009 (mireu les mitjanes de NO i els màxims…. no es compleixen en absolut!)
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=237
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Informe_qualitat_aire_2009.pdf

I pels més freaks, mapes molt precisos de l’evolució de la contaminació
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.64be942b6641a1214e9cac

Mapa de radiacions antenes telefonia mòbil
http://www15.gencat.net/pres_mratm/AppJava/

I per acabar de desmotivar als qui fan esport a una ciutat contaminada… a la piscina tampoc és recomenable fer esport:
Els derivats del clor utilitzats en piscines cobertes podrien tenir efectes nocius per a la salut i sobre la genètica
(http://www.3cat24.cat/noticia/851186/societat/Els-derivats-del-clor-util)

Un estudi revela que els qui neden en piscines tenen el doble de risc de desenvolupar un càncer de bufeta
(http://www.3cat24.cat/noticia/348034/societat/Un-estudi-revela-que-els-q)

L’aigua del Llobregat que abasteix un 8% dels barcelonins supera els nivells de contaminació
(http://www.3cat24.cat/noticia/230219/altres/Laigua-del-Llobregat-que-aba)