#SobiraniaSanitària, campanya impulsada per l'esquerra independentista de la Ribera.

La crisi dels darrers anys ha demostrat els límits i la incapacitat de l'actual model polític i econòmic a l'hora de ser eines per a una major justícia social, llibertat nacional i igualtat de gènere. El capitalisme patriarcal aconsegueix mantenir els seus beneficis a costa de la nostra precarització com a treballadors i treballadores.

En clau sanitària i sociosanitària hem de canviar el model de soca-rel. Sembla clar que si no canviem tot el model, si no passem d'un model mixt públic/privat (amb diferents plasmacions arreus dels Països Catalans) a un model 100% públic on tots els recursos s'inverteixen en la sanitat pública, sempre hi haurà desigualtat en l'accés al dret a la salut. Només amb models nacionalitzats, o de gestió, provisió i titularitat 100% pública es poden garantir drets bàsics.

L'única via que tenim les classes populars dels Països Catalans per a poder construir un futur digne és fer nostre el poder polític i econòmic. Això vol dir conquerir espais de sobirania sobre aquells aspectes que influeixen la nostra vida. També vol dir conquerir drets que garanteixen les condicions de vida de les classes populars. I finalment, tot això només pot ser possible en el marc d'un procés d'autodeterminació del nostre poble que trenque amb l'arquitectura institucional de l'Estat espanyol i la Unió Europea. És a dir, necessitem la ruptura amb els estats espanyol i francès, la Unió Europea i el capitalisme.

El pròxim 1 d'abril s'acaba la concessió a Ribera Salud, i passarà a mans de la Conselleria de Sanitat. Per la proximitat de la data de la finalització de la concessió i per l'actitud de la multinacional sanitària, que lluitarà amb tot el que té per continuar, entenem que és imprescindible posar la lluita per la publificació de l'hospital com a passa necessària en la defensa de la sanitat pública a les nostres comarques. És per això, que l'esquerra independentista de La Ribera del Xúquer iniciem aquesta campanya amb els següents objectius:

1. Que no es renove la concessió a Ribera Salud, assegurant la igualtat en l'accés als llocs de treball i la millora de les condicions de les treballadores.

2. Impedir qualsevol altra forma privada de gestió de l'Hospital de la Ribera, per assegurar un sistema 100% públic i realment universal.

3. La consolidació d'un model de prestació sanitària 100% públic i realment universal.

4. Lligar aquesta reivindicació a un plantejament de sobirania sanitària comarcal en atenció primària i sociosanitària.

5. Forçar la resolució de la concessió de la resta d'hospitals de gestió privada del País Valencià: Torrevella el 2021, Dénia en 2023, Manises el 2024 i Elx el 2025.

Aquest serà només el punt de partida, una reivindicació bàsica i immediata que creiem necessària per a aconseguir la sobirania total. Entenem que un sistema públic de drets i serveis socials, gestionat per les seues treballadores i usuàries, no es pot mantenir mentre s'obeïsca a un aparell capitalista i especulador que posa preu a la nostra salut i les nostres vides.

Podeu seguir la campanya a través del seu Facebook o al seu compte de Twitter.