El passat 20 d’octubre de 2018 a Tarragona la COS va realitzar la primera part del seu X Congrés Nacional. En aquesta ocasió, es va decidir organitzar el X Congrés Nacional en dues jornades que es celebraran en diferents dies per poder abordar amb profunditat els dos debats principals d’aquest Congrés Nacional (l’estructura organitzativa del sindicat, per una banda, i els objectius polítics i sindicals, per l’altra).

En aquesta primera part del X Congrés Nacional la COS va abordar el debat al voltant de la seva estructura organitzativa. L’actualitat política i sindical i el frenètic dia a dia (sobretot en els últims mesos/anys) han anat obligant a donar prioritat a altres tipus de debats, però, en aquesta ocasió, la militància va considerar que abordar el debat organitzatiu era altament necessari i prioritari. El debat girà al voltant sobre com reconfigurar l’estructura interna del sindicat de cara a poder assolir els reptes actuals i futurs del sindicat. Després del tràmit d’esmenes s’aprovà una nova ponència organitzativa del sindicat que implicarà una major descentralització del seu funcionament i presa de decisions polítiques, per aprofundir en l’arrelament territorial i sectorial de l’activitat sindical; una priorització del creixement qualitatiu del sindicat per sobre del creixement quantitatiu i una millora de la seva coordinació en els espais de debat i funcionament nacionals. Finalment es van aprovar les candidatures presentades a les secretaries del Secretariat Nacional.

En els propers mesos (es preveu que sigui a la primavera de l’any 2019) el sindicat es prepararà per la segona part del X Congrés Nacional per abordar el debat tàctico-estratègic, on l’organització sindical definirà els seus objectius polítics i sindicals a curt i mitjà termini.

Països Catalans, 11 de novembre de 2018

Secretariat Nacional