Dimarts 5 d’abril a les 11.00 h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

L´atur creix sense fre. El darrer trimestre de 2010, la desocupació, va augmentar en 121.900 (17.300 a Catalunya) fins arribar a la xifra de 4.696.600 de persones en atur en el conjunt de l´Estat, dels quals 686.000 són a Catalunya.

D´altra banda, les ajudes socials que concedeix la Generalitat de Catalunya, entre elles, la Renda Mínima d´Inserció, són d´una quantia econòmica insuficient i només beneficien a una petita part de la ciutadanía, que tenen necessitats bàsiques (22.068 expedients en desembre 2009), quan la pobresa relativa colpejava a prop del 19% de la població a Catalunya.

Les ridícules ajudes socials a Catalunya, queden palesa quan es comparen amb les prestacions d´altres comunitats autònomes, com és el cas d Euskadi (veure taula).

Per tot això, cridem a tots els treballadors/es en atur i a la ciutadania solidària, a Concentra-se en defensa de les nostres justes reivindicacions, dimarts 1 d´ Abril, a les 11 horas, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona.

 

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES EN ATUR DE BARCELONA

Taula d´ajudes socials que es presten a Euskadi en el 2.011:

AJUDA DE EMERGÈNCIA (AES). Prestació extraordinària.

Les AES no són uns drets, són prestacions no periòdiques destinades a aquelles persones/famílies els quals els seus recursos resulten insuficients, per a fer front a les despeses específiques de caràcter ordinari o extraordinari (despeses de lloguer o hipoteca, factures gas, electricitat, etc.), necessaris per a poder viure dignament.Aquestes ajudes han de dedicar-se únicament al objecte per la qual hagin sigut concedides.

987,75 euros mes, 1 membre.

1.268,37 euros mes, 2 membres.

1.403,07 euros mes, 3 o més membres.

RENDA BÀSICA. Dret amb caràcter indefinit.

Es concedeix a totes les persones o famílies que reuneixin els requisits exigits. La renda pot solicitar-se si es cobra el subsidi, les complemenàries o que no tinguin cap ingrès per desempleo.

658,50 euros al mes, per a una familia d´un sol membre

845,58 euros mensuales, per a famílies de 2 membres

935,38 euros al mes, per a famílies de 3 o més membres

CONCENTRACIÓ, EL PRIMER DIMARTS FEINER DE CADA MES a les 11 hores, PÇA. SANT JAUME

Assemblees d´Aturats/des de Barcelona: Tots els dimarts, al carrer Sant Pere més baix, 70 (BCN) a les 19H. Metro: Línia I (URQUINAONA)