1 de febrer a les 11 hores
PLAÇA SANT JAUME (BARCELONA)

NO A LA SUPRESSIÓ DEL SUBSIDI DE 426 EUROS!

QUINES REIVINDICACIONS DEFENSEM L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES EN ATUR DE BARCELONA?

– Treball digne per a tots o prestació per atur fins a la recol·locació efectiva. Pròrroga del subsidi de 426 euros sense exclusions per a totes les persones en atur que han esgotat la prestació d’atur. Que la Generalitat es faci càrrec de la prestació del subsidi de 426 euros fins que el govern central aixequi la supressió!

– Reducció dràstica de la jornada laboral sense retallades salarials, prohibició de les hores extres i a preu fet.

– Serveis bàsics gratuïts (aigua, electricitat, gas, etc…, per a totes aquelles unitats familiars que tots els seus membres estiguin en situació d’atur.

– Moratòria en el pagament del lloguer o de les hipoteques en l’habitatge habitual. Cap desnonament de famílies en atur per falta de pagament tant de lloguer com de la hipoteca.

– Targeta de transport gratuït per a tots/es els desocupats.

– Posar en marxa una borsa de treball municipal que gestioni de manera transparent i amb la participació de les AA.VV. i les assemblees d’aturats/es l’ocupació generada en els serveis i empreses municipals (nous llocs de treball, substitució vacants, etc.), l’ocupació creada per plans governamentals en marxa o que puguin crear-se.

COMPANY/A: Participa a les assemblees per decidir entre tots la manera d’aconseguir les nostres reivindicacions!

Assemblees d’Aturats/des de Barcelona: TOTS ELS DIMARTS AL CARRER SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) A LES 19 H.
Metro: Línia I (URQUINAONA)