Serà el 3 de setembre, davant Departament de Treball, situat al Carrer Albareda de Barcelona.

El passat 21 de juliol es van produir quatre acomiadaments en el servei de Jardineria dels Parcs i Jardins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Una de les quatre persones està afiliada a la COS.

 

 

 

 

Des del passat 1 de juliol aquest servei externalitzat està gestionat per l’UTE formada per Jardineria Moix i la Constructora Vopi 4. Un cop més es demostra que la gestió privada dels serveis públics comporta precarietat i vulneració dels drets laborals.

En aquest cas concret, les noves empreses adjudicatàries van modificar les condicions laborals i la ubicació del lloc de treball de diferents treballadors sense cap mena de negociació amb la plantilla i sense l’acord dels mateixos implicats. Davant la queixa d’alguna de les persones afectades la resposta de les empreses ha estat l’acomiadament de 4 treballadors quan feia només 21 dies que s’havia iniciat l’adjudicació.

Des de la COS tornem a denunciar un cop més que les administracions públiques estan afavorint la precarietat i els acomiadaments quan realitzen concursos públics per adjudicar serveis externalitzats, ja que marquen uns preus de sortida cada cop més baixos i no garanteixen en els plecs de clàusules la conservació o millora dels drets laborals.

Per tot això, des de la COS demanem la readmissió immediata dels treballadors acomiadats amb les mateixes condicions que tenien abans de l’1 de juliol. Exigim a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que vetlli pels drets laborals en els serveis que gestionen de forma directa o a través d’externalitzacions.

Aprofitant que la conciliació laboral entre un dels treballadors i les empreses Moix i Vopi4 és aquest 3 de setembre hem convocat aquesta concentració, que serà la primera d'un seguit de mobilitzacions que s'estendran per tots aquells municipis on aquestes empreses presten els seus "serveis". Si les empreses i l'AMB continuen sense reaccionar, nosaltres anirem incrementant el nombre de mobilitzacions.

Concentració per la readmissió dels acomiadats a Parcs i Jardins de l'AMB
Dimecres 3 de setembre a les 10.00 h, davant Departament de Treball
(Carrer Albareda 2-4 de Barcelona, Metro Paral·lel)

Assemblea territorial de la COS al Baix Llobregat
facebook.com/COS.BaixLl
twitter.com/cosbll