El passat 30 de novembre de 2011, la Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, feia pública la Proposta de mesures subjectes a negociació a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta nova “Proposta” no és res més que l’anunci d’una nova bateria de retallades salarials i de drets adquirits pel funcionariat de la CAC després de molts anys de lluita. Tal i com es pot veure al document que adjuntem, no es fa res més que:
–    retallar salaris;
–    eliminar plusos i pagues;
–    aplicar Expedients de Regulació d’Ocupació soterrats (en forma d’”excedència voluntària d’entre 1 i 3 anys”);
–    reduir o fins i tot eliminar les aportacions als plans de pensions (que els diferents governs, i les cúpules dirigents dels grans sindicats, han permès que es posessin en fons privats… mentre diuen defensar els serveis públics), rebaixant-nos de facto les nostres pensions;
–    eliminar el dret als dies d’assumptes propis, de dies de vacances, de dies per tenir cura dels fills, de les millores a les baixes per Incapacitat Temporal, etc., és a dir aquests que es diuen els nostres “representants democràtics” ens volen eliminar:

  •  dies de vacances i descansos;
  •  les ínfimes possibilitats de que disposàvem per conciliar la vida laboral i familiar;
  •  la possibilitat de tenir una recuperació adequada davant malalties professionals, fins ara legalment reconegudes.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS, sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifestem públicament:
–    El nostre radical rebuig a aquesta “Proposta”, i a qualsevol altra que ataqui o retalli el més mínim dels nostres drets salarials, laborals i socials adquirits durant anys de lluita.
–   La nostra rotunda negativa a acceptar que la patronal i el gran capital (espanyol, francès, europeu i/o internacional), de la ma dels seus governs, ara de CiU i del PP, abans del PsoE i del tripartit, s’entesti en fer-nos pagar la crisi a les persones treballadores, ocupades o aturades, funcionàries, jubilades, estudiants, etc., autòctons o de fora.
–    El nostre rebuig frontal a acceptar que es continuïn defensant els interessos dels autèntics responsables de la crisi, suprimint impostos com el de successions, reduint el de societats i el de les rendes del capital, i tolerant el major nivell de frau fiscal de tota la Unió Europea.

I tot plegat mentre, tal i com comentàvem fa uns dies, el govern de Mas, igual que està fent de Fabra a València, el de Bauzà a Palma, o el nou de Rajoy a Madrid, no fan més que proposar més i més retallades a bens bàsics per totes les persones que intentem viure del nostre esforç i feina.

  • Encariment del cànon al rebut de l’aigua.
  • Increment del preu als títols del transport públic metropolità
  • Augment de les taxes universitàries.
  • Apujada del preu de la benzina.
  • Aplicació d’un “tiquet moderador” en les receptes dels medicaments (implanta el copagament)

I tot plegat ho fan dos dies després de les eleccions, de forma allavosa i amb nocturnitat, per tal de garantir-se els suports electorals necessaris… demostrant un cop més el seu tarannà antidemocràtic.

Des de la COS ja n’estem més que farts de suportar tantes agressions (i les que encara han de venir, si no hi posem solució), i de suportar la campanya que ja dura anys per tal de defenestrar la figura de tots i totes les treballadores del sector públic.

Els i les treballadores públiques, som el col•lectiu que fins ara teníem millors condicions salarials, laborals i socials (malgrat les moltes contradiccions), i precisament per açò, som els que més estem patint la tisora de les retallades.
Els “nostres” governants no treballen per intentar repartir millor la riquesa i per estendre la solidaritat òbvia, necessària i urgent… sinó per privatitzar totalment els serveis públics que tant van costar d’aconseguir, per deixar el dret laboral convertit en una qüestió “històrica”, i per deixar-nos en definitiva, a la classe treballadora dels Països Catalans, i de tot el món, en la més absoluta i total precarietat i misèria.

En què es basa aquesta campanya de desprestigi? En que sobrem “funcionaris”? En que cobrem “milionades”? En que som uns “dropos”?
–    A la CAC, segons el Butlletí Estadístic de Personal de l’Administració Pública de l’any 2009, hi havia 302.607 treballadors i treballadores públiques; un per cada 24,3 habitants (“curiosament”, la més baixa de tot l’Estat espanyol, on la mitjana és d’un treballador públic per cada 17 habitants), mentre que a Suècia hi ha 8 habitants per funcionari, a Finlàndia 9, i a França i Bèlgica, 12. A la “Comunitat Autònoma” de Catalunya estem a la cua de la UE 15.
–    Si a més, tenim en compte que del total de personal públic, només el 22% són funcionaris, ens queda que la gran majoria som personal interí, laboral o eventual: és a dir, treballadors i treballadores precàries.
–    En 2009, de fet i segons l’EPA, la taxa de temporalitat al sector públic es veia molt per sobre que la del privat. Al privat fou d’un 24,8% (quan al sector privat, fou del 16,6%).
–    “Salaris d’escàndol”? En 2009, abans de les primeres retallades salarials, dels prop de 19000 funcionaris del personal d’administració i tècnic que treballen a la CAC, 9000 tenen un salari entre 1200 i 1500€ bruts al mes (entre 900 i 1200€ nets, més i menys). Pel què fa al personal laboral (amb contractes en moltes ocasions, “poc clars”), uns 7200 cobren un sou d’entre 1200 i 1556€ bruts, i poc més de 3000 estan per sobre dels 1600€. Més de 4400 estan per sota dels 1500€ bruts. Hi ha alts funcionaris i alts càrrecs amb sous d’escàndol, és clar, però dissortadament totes aquestes mesures ells no les patiran… però com passa al sector privat, no?

És molt probable que la majoria dels i les treballadores públiques catalanes tinguem millors condicions laborals que molts companys i companyes becàries, precàries, temporals i/o autònomes sense ningú al seu càrrec. Però en aquests moments el que necessitem no és retallar els millors drets laborals i salarials que tenim, ja que eixa retallada acabarà convertint-se en una nova contrareforma laboral (que ja comença a negociar-se entre el PP, la CEOE i les direccions de CCOO i UGT), que ens afectarà igualment a tot el conjunt de la classe treballadora dels Països Catalans.  

No hem de permetre més rebaixes, més retallades, més privatitzacions… Necessitem amb urgència millorar les condicions de vida, salarials, laborals i socials de les persones treballadores que es troben en pitjors condicions, no carregar-nos les millors que tenim. I açò és urgent!!
Un contracte laboral digne, cobrar la nòmina a final de mes, fer un horari més o menys definit, disposar de pagues extres i dies de vacances remunerades… no són privilegis. Són drets. Drets que hem aconseguit luitant!!

No a la Proposta del Govern!!
Contra les retallades i privatitzacions… organització, solidaritat i lluita!!
Per la terra i pel treball… VAGA GENERAL!!

Us adjuntem a sota el detall de les retallades que proposa aplicar la Generalitat de Catalunya als seus empleats.

Proposta de mesures subjectes a negociació a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

MESURES TEMPORALS:

1.    Revisió de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes no essencials, amb l’objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant, proposant i debatent mesures d’abast més general d’acord amb les propostes que presentin els agents socials.
2.    Reducció de l’import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012. Aquesta mesura s’aplicaria tant al personal funcionari, com al laboral i estatutari.
3.    Suspensió del Fons d’Acció Social.
4.    Suspensió de l’abonament del complement de productivitat.
5.    Reducció del 50% dels imports màxims a percebre durant el 2012 en concepte de Direcció per Objectius (DPO) del Personal Estatutari del’ICS.
6.    Suspensió de l’aportació al pla de pensions.
7.    No aprovació de nova oferta d’ocupació pública per al 2012 i suspensió de l’execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades.
8.    Establiment d’una excedència voluntària amb reserva del lloc de treball: Es proposa una excedència d’un termini d’1 any i màxim de 3 anys amb reserva del lloc de treball, còmput de triennis i drets de previsió social.

MESURES ESTRUCTURALS:

9.    Revisió dels ajuts al menjar i establiment de mesures de flexibilitat de l’horari.
10.    Supressió de les millores per Incapacitat Temporal (IT)
11.    Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill.
12.    Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades.
13.    Modificació dels dies d’assumptes propis.
14.    Supressió dels dies addicionals de vacances (premis per antiguitat)
15.    Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.
16.    Supressió dels fons de tecnificació.
17.    Supressió dels complements de presència efectiva i de normalització dels horaris (PIPE i PINHO)
18.    Regulació del complement per nombre d’assegurats del personal de contingent i zona de l’ICS.
19.    Supressió de les subvencions sindicals i suspensió de pactes, acords o convenis en allò referent a l’increment del nombre d’hores de crèdit horari sindical per sobre del previst a la normativa (Llei Orgànica de Llibertat Sindical, Estatut dels Treballadors i Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) i en allò referent als alliberaments institucionals.


Barcelona, 2 de desembre de 2011

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans