Benvolgudes companyes i companys del PCPE. Benvolgudes companyes i companys comunistes que veniu de diferents racons del món. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació, i per l’oportunitat de participar en un acte d’aquesta importància.
Vinc en representació d’una petita organització sindical de classe i combativa, la Coordinadora Obrera Sindical – COS, sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans.
Molts ens han titllat de moltes coses. Uns ens han acusat de sectaris, uns altres d’oportunistes, uns altres de nacionalistes petit-burgesos… Però el que és cert és que malgrat tot, som una organització que sempre hem apostat per la unitat de classe i d’acció en la lluita, i per una solidaritat de classe incondicional i sense “apriorismes” de cap classe.
I precisament per açò, hem patit en les carns de molts companys i companyes, el mos criminal de la repressió política de l’estat espanyol i francès.
Perquè pel nostre compromís de classe, solidari i combatiu, no solament hem patit en la nostra pell la repressió laboral, pròpia desgraciadament a qualsevol sindicalista mínimament compromès amb la defensa dels interessos dels seus companys i companyes; sinó que hem patit també la repressió política pel nostre compromís militant.
Casos com el dels dos companys multats per participar en una mobilització de suport al procés de pau al País Basc i contra la il·legalització de Bildu, a Burjassot el passat mes de maig. La persecució, seguiments i identificacions patides en manifestacions, o fins i tot en el camí al treball, per companys els nostres en diverses localitats. Per no parlar de les pallisses en mans de feixistes, patides per alguns dels nostres companys (que van arribar a l’extrem de l’apunyalament d’un dels nostres companys a Castelló de la Plana fa 2 o 3 anys).
Tot açò sense oblidar el cas del nostre company David, de Vilafranca del Penedès, que va haver d’escapar de casa per a evitar un empresonament (per un suposat delicte prescrit… per participar en una manifestació antifeixista a Barcelona). O el cas del company Karim, de Vilanova i la Geltrú, que va patir una pena-multa que quasi li porta a la presó, acusat de disturbis després d’una manifestació de suport als i les treballadores de NISSAN (curiosament quan el ja estava de camí a casa).
I sense oblidar en cap moment, les tortures, detencions, etc., patides per alguns dels nostres companys a la fi dels anys 80 i principis dels 90, pel seu compromís militant indestructible.
I tot açò, sense oblidar la repressió política patida per companys i companyes d’organitzacions polítiques i juvenils germanes, revolucionàries, com CAJEI, CUP, Endavant-OSAN, Maulets, MDT, SEPC, etc.
Aquests són només alguns pocs exemples, de la repressió patida per alguns dels nostres companys i companyes. I és si més no curiós, quan veiem que açò ho pateix una organització xicoteta, com la nostra. I si ho patim, és perquè els molestem.
Des de la COS entenem que en el moment actual d’escalada repressiva de l’estat capitalista i imperialista espanyol, necessitem més que mai eines unitàries, construïdes des de la base, per a fer front a la repressió que estem patint. Necessitem recuperar el concepte de les Caixes de Resistència, de les xarxes de suport mutu i autodefensa, etc.
I para tot açò, actes com el d’avui són d’una grandíssima importància. Tot el nostre suport als companys Juanjo, Xavi i Albert del PCPC i de la JCPC. Tot el nostre suport als companys comunistes de Asturies.

Visca la lluita de la clase obrera!! Visca el Poble Treballador!! Visca la Terra!!

Manifest llegit pel Portaveu Nacional de la COS a l’acte de Madrid

 

Comunicado de saludo al acto público convocado por el PCPE – Paremos la represión

Benvolgudes companyes i companys del PCPE. Benvolgudes companyes i companys comunistes que veniu de diferents racons del món. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació, i per l’oportunitat de participar en un acte d’aquesta importància.
Vengo en representación de una pequeña organización sindical de clase y combativa, la Coordinadora Obrera Sindical – COS, sindicato por la liberación de género, de clase y nacional de los Països Catalans.
Muchos nos han tildado de muchas cosas. Unos nos han acusado de sectarios, otros de oportunistas, otros de nacionalistas pequeño-burgueses… Pero lo que es cierto es que a pesar de todo, somos una organización que siempre hemos apostado por la unidad de clase y de acción en la lucha, y por una solidaridad de clase incondicional y sin “apriorismos” de ninguna clase.
Y precisamente por eso, hemos sufrido en las carnes de muchos compañeros y compañeras, el bocado criminal de la represión política del estado español y francés.
Porque por nuestro compromiso de clase, solidario y combativo, no sólo hemos sufrido en nuestra piel la represión laboral, propia desgraciadamente a cualquier sindicalista mínimamente comprometido con la defensa de los intereses de sus compañeros y compañeras; sino que hemos sufrido también la represión política por nuestro compromiso militante.
Casos como el de los dos compañeros multados por participar en una movilización de apoyo al proceso de paz en Euskal Herria y contra la ilegalización de Bildu, en Burjassot el pasado mes de mayo. La persecución, seguimientos e indentificaciones sufridas en manifestaciones, o incluso en el camino al trabajo, por compañeros nuestros en diversas localidades. Por no hablar de las palizas en manos de fascistas, sufridas por algunos de nuestros compañeros (que llegaron al extremo del apuñalamiento de uno de nuestros compañeros en Castelló de la Plana hace 2 o 3 años).
Todo eso sin olvidar el caso de nuestro compañero David, de Vilafranca del Penedès, que tuvo que escapar de casa para evitar un encarcelamiento (por un supuesto delito prescrito… por participar en una manifestació antifascista en Barcelona) O el caso del compañero Karim, de Vilanova i la Geltrú, que sufrió una pena-multa que casi le lleva a la cárcel, acusado de disturbios después de una manifestació de apoyo a los y las trabajadoras de NISSAN (curiosamente cuando el ya estaba de camino a casa).
Y sin olvidar en ningún momento, las torturas, detenciones, etc., sufridas por algunos de nuestros compañeros a finales de los años 80 y principios de los 90, por su compromiso militante indestructible.
Y todo esto, sin olvidar la represión política sufrida por compañeros y compañeras de organizaciones políticas y juveniles hermanas, revolucionarias, como CAJEI, CUP, Endavant-OSAN, Maulets, MDT, SEPC, etc.
Estos son sólo algunos pocos ejemplos, de la represión sufrida por algunos de nuestros compañeros y compañeras. Y es cuanto más curioso, cuando vemos que esto lo sufre una organización pequeña, como la nuestra. Y si lo sufrimos, es porque les molestamos.
Desde la COS entendemos que en el momento actual de escalada represiva del estado capitalista i imperialista español, necesitamos más que nunca herramientas unitarias, construidas desde la base, para hacer frente a la represión que estamos sufriendo. Necesitamos recuperar el concepto de las Cajas de Resistencia, de las redes de apoyo mutuo y autodefensa, etc.
Y para todo ello, actos como el de hoy son de una grandísima importancia. Todo nuestro apoyo a los compas Juanjo, Xavi i Albert del PCPC i de la JCPC. Todo nuestro apoyo a los compañeros comunistas de Asturies.

Visca la lluita de la clase obrera!! Visca el Poble Treballador!! Visca la Terra!!