Benvolgudes companyes i companys de l’SLB – Sindikad Labourerien Breizh, representants del Poble Treballador Bretó.

Davant la terrible crisi econòmica, social, laboral, etc., que arrasa el món actualment, i enmig de la dinàmica de repressió contra el moviment obrer i sindical, contínua i creixent en estats tan democràtics com el colombià, el grec, el marroquí… i com no, l’espanyol o el francès, des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS, sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, manifestem tot el nostre suport i solidaritat incondicionals amb el vostre Congrés Nacional, i us mostrem tots els nostres respectes i solidaritat, com a organització i com a poble germà en la lluita contra el capitalisme i contra l’opressió imperialista francesa.


És un orgull per nosaltres, poder estar amb vosaltres, en esperit (tot i que dissortadament, no físicament), en un moment tan important per la vostra organització.

 

Esperem sincerament que el vostre congrés sigui un èxit absolut, i que realment ajudi a avançar al procés de lluita per l’alliberament complet del Poble Treballador Bretó.

De la mateixa forma, esperem amb il·lusió, poder-nos trobar ben aviat, i poder treballar colze a colze al si de la PSNSE, per enfortir les lluites dels nostres respectius pobles, contra els nostres opressors comuns, el capital internacional i l’imperialisme francès, que juntament amb l’espanyol, divideix i destrueix el nostre país i els nostres drets més elementals com a classe i com a poble.

Per tot això us felicitem per la vostra gran feina en defensa pels drets del Poble Treballador Bretó, i us animem a continuar treballant-hi.


Rebeu les nostres salutacions fraternals i solidàries, de classe, nacionals i internacionalistes.


Bretagne libre et socialiste!!

Dizalc’hiezh ha Sokialouriezh!! / Indépendance et socialisme / Independència i socialisme(français)


Chers camarades du SLB – Sindikad Labourerien Breizh, représentants du Peuple Travailleur Breton.


Face à la terrible crise économique, social, du travail, etc., que est en train de ravager le monde entier en l’actualité, et au milieu de la dynamique répressive contre le mouvement ouvrier et syndical, continue et croissant dans des états si démocratiques comme le Colombien, le Grec, le Maroquin… et aussi, c’est claire, l’espagnol ou le français, dès la Coordinadora Obrera Sindical – COS, syndicat pour la libération de genre, de classe et national des Països Catalans, nous manifestons tout notre soutien et solidarité inconditionnels avec votre Congrès National, et nous vous montrons tout notre respect et solidarité, comme organisation et comme peuple frère dans la lutte contre le capitalisme et contre l’oppression impérialiste française.


Nous sommes très fières de pouvoir être avec vous, dans l’esprit (malgré que malheureusement nous ne pouvons être avec vous physiquement), en un moment si important pour votre organisation.

Nous espérons sincèrement que votre congrès soit un succès absolu, et que vraiment il aide à avancer le processus de lutte pour la libération complète du Peuple Travailleur Breton.

De la même manière, nous espérons avec illusion, pouvoir nous retrouver au plus tôt possible, et pouvoir travailler ensemble au sein de la PSNSE, pour pouvoir renforcer les luttes des nos peuples respectifs, contre nos oppresseurs communs, le capital international et l’imperialisme français, que avec l’espagnol, divise et détruit notre pays et nos droits plus élémentaires comme à classe et comme à peuple.

Pour tout cela nous vous félicitons par votre grand boulot en défense des droits du Peuple Travailleur Breton, et nous vous encourageons à continuer y travaillant.


Recevez nos salutations fraternelles et solidaires, de classe, nationales et internationalistes.


Bretagne libre et socialiste!!

Dizalc’hiezh ha Sokialouriezh!! / Indépendance et socialisme / Independència i socialisme


València – Barcelona / Països Catalans Maig de 2011


Àrea de Relaciona Internacionals / Secretariat Nacional


Coordinadora Obrera Sindical – COS

Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans