El proper 12 de març una part dels treballadors de l’ensenyament, el personal docent no universitari dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i del Consorci d’Educació de Barcelona està cridat a escollir els seus representants a les Juntes de Personal.

Les Juntes de Personal són òrgans de representació dels funcionaris públics que dins l’actual marc de relacions laborals espanyol determina les condicions de treball i la participació del personal al servei de les Administracions Públiques. Les Juntes de Personal són l’equivalent als Comitès d’Empresa de les empreses privades. Els delegats que són escollits a les eleccions per constituir les Juntes de Personal assisteixen a les Meses de negociació on es signen i es legitimen les condicions laborals del sector. L’àmbit de negociació i de participació està per sobre del centre de treball. Dins d’aquest marc superior al dels centres, no tenim possibilitat de defensar-nos quan patim assetjament o ens deixen sense feina, ni podem negociar unes condicions de treball dignes, mentre que estem sotmeses al paternalisme de les direccions i als abusos quan fan ús de la seva potestat per a perfilar, entrevistar i triar el personal docent.

Les Meses són lluny de ser espais de negociació. Les decisions que pren l’administració i el govern no són debatudes sinó simplement traslladades. La participació dels representants dels treballadors és testimonial, minsa i legitimadora. En aquestes Meses s’han comunicat: els procediments legals per a destruir la borsa de treball pública, les argúcies per a crear perfils i entrevistes, els decrets per a externalitzar els vetlladors, les excuses per a no revertir les retallades i les ordres per a destruir els claustres democràtics en els que s’escollia el projecte de centre i els directors. Aquest model de “participació” i negociació ens exclou completament.

Davant la present convocatòria d’eleccions sindicals la Sectorial d’Educació de la COS ens posicionem en favor de l’abstenció i apostem de forma urgent i prioritària, per la construcció d’un marc de relacions laborals ajustat a la realitat educativa, cultural i social dels Països Catalans, per això cal:

1. Registrar les Seccions Sindicals de la COS a tots els Serveis Territorials dels Països Catalans on encara ens manqui representació del sindicat.

2. Fer efectiva la presència militant al màxim de centres educatius del territori.

3. Coordinar tots els militants de la Sectorial d’Educació per a enfortir la organització i el suport mutu. Expandir la lluita assembleària, ni d’alliberats ni de delegats, en defensa de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’educació.

PER DEFENSAR L’EDUCACIÓ PÚBLICA I L’EMANCIPACIÓ SOCIAL,

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ!

Països Catalans – 10 de febrer de 2019

COS Educació
Coordinadora Obrera Sindical (COS)