El dia 29 de setembre de 2022 hi va haver a Manresa el judici per assetjaments sexuals contra un encarregat de l’empresa GCT plus, encarregada de la neteja a l’escorxador Esfosa, després de dos anys de la denúncia de dues treballadores per assetjament sexual repetit.

Les persones i les entitats que vam ser a Manresa per tal de donar a suport a les dues treballadores, un cop sabuda la sentència, manifestem:

Que lamentem moltíssim la sentència absolutòria de l’encausat perquè de fet perpetua la impunitat real amb què es produeixen i repeteixen aquests comportaments inacceptables.

Amb aquesta sentència les dones denunciants tornen a ser assetjades i menyspreades; això després del patiment personal i de l’esforç que els ha suposat posar una denúncia d’aquestes característiques.

D’altra banda, en retirar l’ordre d’allunyament de l’agressor, les dones denunciants tornen a estar en perill.

Malgrat que GCT PLUS, l’empresa en què treballava l’acusat en denunciar-se els fets, el va acomiadar, l’empresa SERSUMIN SL, que havia fet la neteja a ESFOSA anteriorment, el va tornar a contractar abans i tot de saber-se la sentència del judici, la qual cosa posa en perill totes les dones que hi treballen.

Això suposa que, de fet, les empreses també han exercit violència contra les treballadores denunciants i les altres, les que no han gosat fer-ho. El fet que les empreses no hagin estat sancionades fa que es perpetuï la impunitat dels comportaments masclistes, ja que han negligit la seva responsabilitat i han evitat intervenir per tal de garantir un entorn de treball segur per a totes les seves treballadores, no només laboralment, sinó també pel que fa a la seva dignitat i integritat emocional.

Nosaltres continuarem lluitant per tal que la vida i la dignitat de les dones no siguin menystingudes, ni a la feina ni enlloc. Queda molta feina per fer, i no només és una tasca de les dones, sinó de tots plegats, perquè és una qüestió de drets humans fonamentals.