L’any 2019 la Coordinadora Obrera Sindical (COS), el sindicat de classe i feminista dels Països Catalans, vam obtenir la confiança de les treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Camp. Des de llavors hem treballat per a assegurar i millorar les condicions laborals per mitjà de l’organització al nostre lloc de treball. Actualment ens trobem davant del repte d’haver de negociar un nou conveni col·lectiu, donat que ha quedat desfasat…

Des del Consell Comarcal de l’Alt Camp s’inicien les negociacions per al nou conveni laboral, unes negociacions molt esperades que portaven més de 2 anys essent reclamades per la representació dels i de les treballadores, ja que l’anterior conveni és del 2009 i ha quedat obsolet. Aquest fet ens ubica a tots els treballadors i treballadores del Consell en una situació d’inseguretat laboral que cal resoldre.

En aquesta negociació, els nostres principals objectius són:

• Adequar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Consell a les condicions de vida actuals, pel que fa als horaris, conciliació, permisos…

•Anar més enllà de la conciliació de la vida familiar i poder incloure la conciliació de la vida personal i professional, per tal de garantir els mateixos drets a totes i tots, independentment del model de família que vulguin escollir…

• Incloure el règim de teletreball dins del conveni laboral, atès que aquest ha vingut per quedar-se, i és necessària la seva adequada regulació…

• Per finalitzar, la renovació d’aquest conveni anirà molt lligada a l’actualització de la RLT (Relació dels llocs de treball), que no es fa des del 2010 i no s’adapta a les necessitats que té la població de la nostra comarca de la nostra Administració Pública, avui en dia…

• Des del nostre punt de vista, els i les treballadores públics del Consell podrem desenvolupar la nostra feina amb molta més qualitat si tenim garantits els nostres drets i deures, i es veuen millorades les nostres condicions laborals, que actualment es troben en fals.

Des de la COS, organitzem-nos per defensar els nostres llocs de treball i els drets de totes i tots. Sindicar-se és defensar-se!