Nova guia informativa del sindicat.

El sistema de pensions és un sistema miserable que se sosté retallant les pensions, no augmentant els ingressos de les cotitzacions. Cal augmentar les cotitzacions augmentant el salari mínim interprofessional i els sous en general, això faria baixar els sagrats beneficis empresarials, i augmentaria els nostres.

Informem sobre pensions de jubilació; en 40 anys hem passat de poder cobrar una pensió amb les cotitzacions dels últims 5 als 15 anys actuals. Hem passat de calcular la pensió sobre els 2 darrers anys als darrers 25, i ja es diu obertament que seran 35. Enguany la jubilació ordinària serà als 66 anys, llevat que es porten 37 anys i 3 mesos de cotització, en què seria als 65.

La jubilació anticipada enguany podria ser als 64 anys llevat de què haja cotitzat més de 38 anys i mig, en què seria als 63. La penalització segons anys cotitzats seria d’entre un 6,5% anual i un 8%. Les pensions mínimes s’haurien de dir miserables, enguany seran 851,68 euros per persona amb cònjuge a càrrec; 654,60 per persona sense cònjuge a càrrec i 689,70 per persones amb cònjuge. La màxima 2707,49 euros és més del triple de la mínima.

Descarrega-te-la o llegeix en línia la guia pràctica sobre com queden les pensions de jubilació en el 2021 i com s’han de tramitar.

 

Tot seguint amb la nostra tasca informativa al voltant de tota mena de prestacions, us presentem aquesta breu guia amb les anomenades pensions contributives als Països Catalans al sud de l’Albera, a l’estat espanyol. Les pensions contributives són aquelles derivades de les cotitzacions a la Seguretat Social, és a dir, les de jubilació, viudetat, o incapacitat.

El sistema de pensions de l’estat espanyol és un sistema miserable, que es perpetua a través de reformes, que es fan totes per la banda de retallar les pensions i no per la de les cotitzacions. Per què? Perquè un augment de cotitzacions faria gratar la butxaca a les empreses i baixar els seus sagrats beneficis.

La tàctica del capital és molt clara. Reduir al màxim la revalorització de les pensions presents i endurir les condicions per accedir-ne a les futures, allargant l’edat i ampliant el període de càlcul, per així reduir-ne l’import total, no augmentar salaris ni cotitzacions, i poder seguir acumulant beneficis. Un fet val més que les paraules. A 31 d’octubre del 2020 el 61,6% de les pensions contributives a l’estat espanyol eren inferiors al salari mínim interprofessional. És a dir, a 950 euros, inferiors a un salari mínim interprofessional amb el qual literalment es viu en situació de misèria.

Començarem per les pensions de jubilació, atesa l’extensió de l’explicació i en un pròxim lliurament tractarem la resta. Per falta d’informació, no et quedes sense drets! Perquè entre totes i tots ho hem de fer tot, sindicar-se és defensar-se!