Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) del Vallès donem ple suport al posicionament comunicat per la CUP Terrassa, en contra de la proliferació de noves grans superfícies a la nostra ciutat.

Trobem abominable l'aprovació per part de l'Ajuntament, de la construcció i implantació de nous macro-centres, que no només destrueixen el comerç local, sinó que menystenen i precaritzen la vida de tots els i les terrassenques.

Segons el relat dels grans empresaris, aquestes grans superfícies aporten molts llocs de treball i ajuda a les economies familiars del nucli local on s'instal·len. Malauradament, sabem per pròpia experiència que això no és així. Els llocs de treball creats directament a les grans superfícies són cada cop més indignes i precaris: flexibilitat laboral segons l'interès de l'empresa, contractes de temps parcial, sous baixos lligats als guanys de les companyies i jornades laborals en diumenge i festius, esclavitzen i degraden les condicions de vida dels treballadors i treballadores.

A més a més, si tenim en compte que quasi tot el treball domèstic i de cures recau sobre les dones, gènere majoritari en aquest sector laboral, la dificultat per realitzar la ja penosa doble jornada laboral, es multiplica i fa augmentar la desigualtat. Per si no fos poc, estudis han arribat a demostrar que aquestes empreses poden arribar a destruir gaire bé el doble de llocs de treball que no pas generen.

Queda palès, doncs, que aquest tipus de comerç i els llocs de treball que s'esdevenen perjudicials pels veïns i veïnes de Terrassa. No només, generen treball precari, destrueixen llocs de treball al seu voltant i fomenten la desigualtat de gènere, sinó que també tenen efectes nefastos en la producció, distribució i consum dels seus productes.

Des de la COS reclamem que s'implanti la moratòria de grans superfícies exigida per la CUP-Terrassa, alhora que constatem el nostre compromís per lluitar pels drets de les treballadores i treballadors existents en les grans superfícies ja implantades en el nostre territori.

@COS_Valles