Camperols de Medio Queso, en Los Chiles de San Carlos, Costa Rica, es van mobilitzar el 26 de novembre a la Casa Presidencial per a pronunciar-se contra la violència en els desallotjaments i contra la "instrucció" d'oficials de Força Pública a agents de seguretat privada com a paramilitars perquè assassinen als camperols. Les terres que ocupen poden ser adquirides per govern per a ser lliurades als camperols, però interessos particulars impedeixen que així siga.

El conflicte per la propietat de la terra al Medio Queso de Los Chiles (finca d'on es va expulsar al camperolat) es va iniciar el divendres 1 de juny d'enguany, quan un comando de 7 agents de seguretat privada, armats i sota ordres del terratinent Elmer Varela, entraren violentament a la finca Tierras Nuevas, vestits amb uniforme militar i ocultant els seus rostres amb passamuntanyes, confrontant a els qui es trobaven realitzant tasques agrícoles i els van traure de la terra.

Al Medio Queso de Los Chiles existeix un conflicte agrari per tinença de terres. Desenes de famílies camperoles empobrides reclamen el seu dret a ocupar i conrear terres ocioses que pertanyen a una empresa holandesa. No obstant açò, Varela, un terratinent de la zona que pretén apropiar-se de les terres, es nega a dialogar amb més de 140 famílies camperoles i utilitza seguretat privada militaritzada per a acoquinar-los, amb la complicitat de les autoritats policials de la zona.

Enllaç del mateix sindicat explicant la situació.

 

Àrea de Relacions Internacionals
Coordinadora Obrera Sindical