Avui 31 d’octubre, la COS ha enviat els preavisos corresponents convocant legalment la Vaga General de 24h del proper 14 de Novembre.

Els preavisos han estat enviats tant al Ministerio espanyol de treball, com a les conselleries i departaments de treball dels governs autonòmics de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears, així com a les diferents patronals presents als Països Catalans al sud de l’Albera.

Així com presentant el Comitè Nacional de Vaga de la COS, format per 18 companys i companyes dels diferents territoris, tant de la CAC, com de la CAPV i de la CAIB.

 

Des de la COS, considerem que és un fet de gran importància, i a destacar molt especialment, que aquesta nova convocatòria de Vaga General, per primer cop en la història es fa de forma internacional i internacionalista. No només es convoca en alguns dels territoris de l’Estat espanyol, sinó també a Portugal, Grècia, Xipre, Malta i Itàlia, i amb convocatòries de jornades de lluita als estats francès i alemany.

Així, pel que faria a la convocatòria de Vaga General als sud dels Països Catalans, la COS ha presentat els següents antecedents, com a motivadors de la present Vaga:

En primer lloc, l’evidència i notorietat que estem inserits en una crisi econòmica d’abast mundial, ubicant-se els seus efectes directes a l’Estat Espanyol a partir de l’últim trimestre del 2008.

I en segon lloc, que davant de tot plegat, i absurdament, com a suposades mesures anticrisi, el Govern espanyol decideix adoptar tot un seguit de mesures per “contravenir” aquesta situació de crisi, que en realitat representen un atac sense precedents als drets de les persones treballadores, com el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 de 17 de octubre de 2012, o com el ja aprovat Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,  així com augments d’impostos directes i indirectes, supressió de la despesa pública, privatització d’empreses i serveis públics, destrucció forçada de desenes de milers de llocs de treball públic, polítiques antisocials contra les persones migrants, atacs als drets nacionals del nostre poble, etc.

Per últim, i com a exigències presentades en el preavís i convocatòria de Vaga General pel 14N, la COS hem presentat les següents:

1.      La retirada del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 de 17 de octubre de 2012, i del ja aprovat Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, donades les funestes implicacions que tenen per les actuals condicions laborals i la creació d’ocupació.

2.      L’establiment d’un Salari Mínim de 1.200 euros, prestació d’atur de caràcter indefinit fins trobar un lloc de treball, supressió dels augments dels impostos indirectes que ataquen fonamentalment a l’economia de les persones treballadores, i l’impuls de l’ocupació pública en serveis socials, educació, sanitat, transports, defensa del territori i mediambient, brigades, etc.

3.      Un augment de la despesa social i inversió en serveis públics (ensenyament, sanitat, transports, dependència o serveis socials) com única forma viable de reactivació econòmica i de sustent per totes les famílies treballadores; així com polítiques ecològiques a favor de la defensa del nostre patrimoni natural.

4.      El respecte a la lliure determinació i sobirania del poble treballador del nostre país.

 

 

València, 31 d’octubre de 2012

 

Coordinadora Obrera Sindical – COS

Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans