Major precarització de la vida quotidiana arreu dels Països Catalans:

Havent conegut fa unes poques hores les xifres de l’atur pel mes de desembre de 2009 al sud de l’Albera, amb les dades del mes de novembre de l’atur a la Catalunya del Nord i amb l’aproximació de les dades de les comarques de la Franja (no comptem amb cap dada del Principat d’Andorra) tanca amb un augment de l’atur superior al 30% gairebé a tot el país, arribant a unes xifres oficials de més de 1.158.000 persones treballadores a l’atur.

En primer lloc, desglossarem les xifres oficials públiques, per després analitzar-ne les xifres reals en base als percentatges de persones aturades no incloses a les estadístiques oficials espanyoles, per trobar-se realitzant cursos de formació ocupacional… cosa que en la pràctica no canvia la seva condició d’aturades. En el cas del Principat d’Andorra, l’únic que podem comentar és que senzillament no existeix ni tan sols una prestació per atur… cosa que mostra a les clares la situació que viuen centenars de persones treballadores en aquest paradís fiscal.

Segons les xifres oficials fetes públiques avui pel ministeri de treball espanyol, a la Comunitat Autònoma de Catalunya, hi ha prop de 562.000 persones aturades, al País Valencià en són gairebé 478.000, mentre que a les Illes Balears i Pitiüses en són més de 91.000. Per altra banda, les xifres oficials del govern francès, parlen d’una xifra de més de 20.000 persones aturades a les comarques catalanes al nord de l’Albera. I atenent a les dades emprades pel govern aragonès, podem parlar d’unes xifres superiors a les 7.000 a les comarques de la Franja de Ponent.

A les Illes, la xifra de persones aturades registrades al Servei d’Ocupació s’havia incrementat en 17.800 persones, la qual cosa representa un augment percentual del 24,28% respecte el 2008. Així, tanquen 2009 amb més de 90.000 aturades… Curiosament, un mes on mercès a la campanya de nadal al comerç sol haver un cert despunt en la contractació, enguany no ha estat així, i desembre ha estat un dels mesos de l’any on més ha augmentat l’atur, amb 11.146 persones desocupades més que al novembre.
Pel que fa a la CAC, l’atur s’ha incrementat en 138.529 persones l’any 2009, és a dir, un increment del 32,73%, arribant-se a una xifra oficial total de desocupació de 561.761 persones. Per sectors, els serveis van tancar l’any amb 323.675 aturats, seguits per la indústria, amb 104.448 persones desocupades. En tercer lloc, la construcció, on es van registrar 101.571 aturats el desembre.
A la CAV, s’hi va tancar l’any amb un total oficial de 477.847 aturats, amb un augment registrat, respecte al 2008, de 120.023 persones. Això és un 33,54% més respecte l’any 2008.
Finalment, a la Catalunya del Nord, l’increment mensual de l’atur pel 3r trimestre de 2009, era ja d’un 13%… que tot i no arribar a les xifres desorbitades que es donen al sud de l’Albera, sí són el tercer increment més elevat de tot l’estat francès (dels 8 departaments amb els increments més elevats de l’atur, un és la Catalunya del Nord, 3 són occitans i altres 4 al nord de l’hexàgon… tots 8 territoris afectats per la brutal desindustrialització de l’hipercentralisme francès jacobí), i 4 punts per sobre de la mitjana francesa. Amb tot plegat, l’increment pel mes de novembre sembla que ja arribava al 19%, però en aquests moments no comptem amb més informació.

Curiosament, i malgrat les campanyes de propaganda del govern autonòmic valencià del PP, la situació socioeconòmica i laboral al País Valencià és cada vegada més dura, i sense veure cap sortida en els propers anys. Així, a la CAV es dona el major increment internaual de desocupació de tots els Països Catalans, seguida molt de prop per la CAC, on les suposades polítiques “d’esquerres” del tripartit tampoc han ajut en res a les persones treballadores.

De les xifres oficials espanyoles, es confirma a més, l’augment continuat de la contractació temporal en detriment dels contractes indefinits, que van retrocedir respecte als ja esquifits del 2008.
En el cas concret de la CAC, el 2009 es va tacar amb un augment del 10.55% de la contractació temporal, i amb un retrocés del 14,69% en la contractació indefinida. Variables que demostren perfectament cap on va a evolucionar l’autèntica crisi que estem patint totes les persones treballadores dels Països Catalans, la crisi de l’ocupació.

Ara bé, si ataquem més a fons la qüestió de l’atur al nostre país, i anem agafant les esparses i esquifides notícies i dades que els mitjans de comunicació oficials van soltant amb compta-gotes, ens trobarem amb unes xifres pròximes a la realitat, moltíssim més preocupants, del que ja són les oficials.
En aquest sentit, des de la COS entenem que cal anar a les xifres reals, atenent al nomre de persones que no entren a les estadístiques oficials. Així doncs, i tal i com han reconegut en més d’una ocasió diverses fonts dels serveis territorials d’ocupació, dels sindicats grocs CCOO i UGT, o del mateix ministeri espanyol de treball, el nombre de persones que no entren a les estadístiques oficials de desocupació, per trobar-se realitzant cursos de formació ocupacional, pot trobar-se al voltant del 25% de les persones oficialment reconegudes com aturades, podem veure com:

A la CAC podem estar parlant d’unes 700.000 persones aturades.
A la CAV, d’unes 600.000.
I a la CAIB, d’unes 110.000.

Si a més es té present que a la Catalunya del Nord ja s’stà parlant de més de 30.000 persones aturades, podem estar parlant de més de 1.450.000 persones aturades als Països Catalans.

Si per acabar fem una ullada a la situació global, en la que el 40% dels ERO d’extinció d’ocupació del total de l’estat espanyol es donen als Països Catalans. Que al nostre país al voltant del 65% de la població ocupada reb un salari iguals o inferior als 1100€ nets al mes. Que el 75% de les llars reconeixen no arribar a la fi de mes. O que al conjunt dels Països Catalans ja hi ha més d’un 25% del total de la població que viu per sota del llindar de la pobresa…
Tot plegat, junt amb les dades de l’atur, i moltes altres, no fan més que demostrar la necessitat que tenim totes les persones treballadores dels Països Catalans, siguem independentistes ja, o encara no, de deslliurar-nos el més aviat possible dels estats espanyol i francès, i assolir un país veritablement lliure i social per totes les persones que en ell hi visquin.

Països Catalans – 5 de Gener de 2009

Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans

www.sindicatcos.cat / info@sindicatcos.cat