El sistema educatiu de l’Estat espanyol ha estat històricament inestable. Des de 1970 s’han aprovat dotze lleis d’ensenyament, demostrant així la manca d’un projecte educatiu de consens consolidat i útil a les persones que no sigui una eina més en mans d’interessos polítics o econòmics puntuals.

La Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) arriba al debat públic al juny de 2012 donant pas a moments d’incertesa donades les ambigüitats i ombres que semblava presentar el projecte. Amb els mesos, les declaracions públiques del ministre Wert i anàlisis profunds de la llei van confirmar que, lluny de millorar l’educació, la LOMQE era un pas més de l’estratègia espanyolitzadora i mercantilitzadora que pateix el nostre sistema educatiu públic.

El 21 de setembre s’aprovava l’avantprojecte de la LOMQE al Congrés. Des de llavors s’ha debatut en diversos espais i s’ha aprovat a la Comissió d’Educació amb l’únic suport del seu impulsor, el Partit Popular. Pel seu caràcter de llei orgànica, la LOMQE haurà de ser votada el 10 d’octubre al Ple del Congrés, abans d’enviar-se el text al Senat.

Les organitzacions de l’Esquerra Independentista volem manifestar el nostre rebuig més absolut a la LOMQE. La considerem una llei nefasta, amb punts totalment retrògrads. Tot i les moltes implicacions que suposa, fa quatre grans atacs al model actual:

· Avança en la mercantilització de l’ensenyament públic, adaptant el procés educatiu a les demandes del mercat i fent del coneixement una eina de progrés econòmic. Els exemples que ho confirmen són molts: etapes post-obligatòries de les que no es contempla la seva provisió en centres públics, professorat en condicions laborals precàries, directors que passen a ser gestors…

· Potencia la segregació classista, excloent encara més del sistema educatiu públic aquelles persones més desposseïdes. Obvia en tot moment les diferents realitats socials de cada centre, però també l’extracció social de l’alumnat i els diferents processos educatius que poden haver seguit. En definitiva: converteix el sistema educatiu en una eina encarada a augmentar i perpetuar les diferències de classe enlloc de superar-les.

· Promou la separació per sexes a les aules dels centres concertats, sovint regentats per col·lectius religiosos. Així doncs, s’otorguen diners públics a un model educatiu que molt s’allunya d’un de coeducatiu que eduqui en valors d’igualtat, que qüestioni les relacions desiguals de poder entre gèneres, que posi sobre la taula totes les opcions de llibertat de gènere i sexuals…

· Ataca frontalment el model d’immersió lingüística en català. A nivell curricular, el català passa a ser una “especialitat” que no cal fer en horari obligatori. A nivell vehicular es relega el paper de la nostra llengua només a un conjunt d’assignatures concretes. I, finalment, afirma que es subvencionarà l’ensenyament privat en castellà per aquelles famílies que així ho demanin.

Entenem que la LOMQE és la constatació d’una estratègia política que ha entès la importància que té l’educació en el desenvolupament personal i social de les persones. És per això que introdueix aquestes reformes, per tal de transformar els centres educatius en centres de formació de treballadors on no hi hagi lloc al qüestionament ni a l’esperit crític i des d’on homogeneïtzar un Estat espanyol en descomposició.

Des de les diverses organitzacions de l’Esquerra Independentista exigim, doncs, l’aturada del procés d’aprovació del projecte de la LOMQE i la retirada de la llei pels motius exposats; i fem una crida a la desobediència a les aules si tira endavant. Entenem que suposa la destrucció d’un model que ja era fràgil i pervers de per si, però que no obria la porta a uns atacs tant clars i directes al model d’educació pública.

La nostra lluita és per la construcció d’un marc educatiu propi dels Països Catalans, per una educació encarada a les estudiants, que aposti pel lliure desenvolupament de la persona i que respongui a unes necessitats socials i culturals. Aposant així per una educació pública, popular, antipatriarcal, de qualitat, i catalana.

Per tots aquests motius, les organitzacions de l‘Esquerra Independentista convoquem concentracions pel dia 10 d’octubre a les 19.00 h a les seus locals del Partit Popular d’arreu dels Països Catalans per tal de visibilitzar el rebuig a la LOMQE i continuar fent xarxa des de la base per defensar l’educació que volem.

Aturem la LOMQE, per una escola pública i en català.