L’Ajuntament, els sindicats pactistes i la patronal donen base legal a la contractació temporal fraudulenta. Suposa un menyspreu a l’autonomia de la persona i les seves capacitats productives i destrueix els seus drets.

Davant la iniciativa coneguda com Contracte Mataró, impulsada pel Consell Econòmic i Social de Mataró, integrat per l’Ajuntament, els sindicats pactistes (UGT i CCOO) i la patronal (PIMEC i la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme), l’Assemblea territorial de la COS al Maresme volem denunciar que:

 
 
 
 
 
El Contracte Mataró, es cas de formalitzar-se, constituiria un frau de llei segons el que estipula l’Estatut dels Treballadors. El Contracte Mataró és un contracte temporal per obra i servei. Els contractes d’obra i servei han de tenir un requisit causal o temporal per fer-se servir. En el Contracte Mataró en cap moment s’especifiquen les funcions que ha de dur a terme el treballador. La intenció és donar una base legal a la contractació temporal fraudulenta.

Si en el termini del Contracte Mataró l’empresa decidís contractar indefinidament a la persona treballadora perdria l’antiguitat corresponent a la durada del contracte Mataró. L’Estatut dels treballadors estipula que un contracte per obra i servei computa com a antiguitat si es continua a la mateixa empresa.

Resulta denigrant per a una persona treballadora de més de 44 anys no suposar-li cap experiència i atorgar-li la categoria professional d’aprenent. Amb aquest Contracte Mataró es llença a la brossa el bagatge personal i envia a la persona treballadora a la casella de sortida de la seva vida laboral.

Dins del Contracte Mataró s’estipulen 10 hores setmanals de formació que depenen materialment de l’Ajuntament. S’ofereix mà d’obra barata a la patronal i ho paguem amb recursos municipals, quan no és una competència directa de l’Ajuntament. El Servei d’Ocupació de Catalunya ja ofereix serveis de formació a les persones aturades, no cal el Contracte Mataró per dur a terme aquesta formació. Tampoc compta amb cap finançament per la seva implementació, ni tan sols per la seva promoció. Això fa pensar que es tracta d’una maniobra propagandística.

Si s’evidencia que aquest tipus de contracte és un frau de llei, l’Estatut dels Treballadors contempla que els contractes subscrits sota l’empara del Contracte Mataró haurien de convertir-se en contractes indefinits.

Deixant de banda que el Contracte Mataró no és legal, representa una estafa a la classe treballadora. Ofereix contractes amb ingressos de 500 euros mensuals, situant a les persones contractades per sota el llindar de la pobresa. Les persones de més de 44 anys sovint tenen càrregues patrimonials (hipoteques o lloguers) i també càrregues familiars. Es vol aconseguir mà d’obra barata aprofitant-se de les misèries i penúries d’un col·lectiu fortament castigat per la crisi sistèmica actual.

El Contracte Mataró proposa regular l’esclavatge, representa un menyspreu total a l’autonomia de la persona i les seves capacitats productives i destrueix els seus drets. Tampoc contempla el conflicte de gènere, sembla fet a mida només per a homes, condemnant a la invisibilitat el treball de cures, sense remuneració econòmica.

La patronal, Ajuntament i sindicats pactistes (CCOO i UGT) no ofereixen cap solució sinó que decideixen convertir-se en part del problema. Ells mateixos són els responsables de la destrucció del teixit productiu de la ciutat. Sembla una mala broma fer servir per un contracte de vergonya el nom d’una ciutat que ha estat referent de la lluita obrera i de l’autoorganització de les treballadores amb experiències històriques tan reeixides com la Unió de Cooperadors.

Cridem a la mobilització de les treballadores i al suport mutu com a única manera d’avançar en l’alliberament de gènere, social i nacional de la classe treballadora dels Països Catalans i superar la incompetència dels agents polítics, sindicals pactistes i empresarials de la ciutat i de la comarca.
Assemblea Territorial de la COS al Maresme