El periodista Joan Vila Triadú resumeix les dades sobre la població activa als Països Catalans en un reportatge a Media.cat.

Compartim el text de Joan Vila Triadú, periodista, professor de la Facultat de Comunicació UAB i membre del Grup Barnils, que ha publicat al web de Media.cat, l'observatori crític dels mitjans, una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils, acompanya d'una infografia sobre les dades.

La crisi econòmica és general a tot Europa, però l’atur afecta desigualment uns estats i uns altres. El mateix passa dins dels Països Catalans, amb els seus diferents territoris. En aquesta informació estadística, sabrem quantes persones no tenen una feina fixa i quin percentatge suposa això sobre el total de població activa. Ho podem fer en aquells territoris dels quals disposem de dades, que no són tots i no sempre són comparables. Per exemple, ni de la Franja de Ponent ni del Principat d’Andorra ni de la ciutat de l’Alguer disposem de la taxa d’atur, només de les xifres absolutes de persones inscrites a les oficines de col·locació. A la Catalunya Nord sí que tenim taxa d’atur, però la darrera dada disponible és del 2n trimestre de 2012, mentre que a les tres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol ja en sabem la del 3r trimestre.

Als Països Catalans hi ha, segons l’última dada disponible (tercer trimestre de 2012), més d’1.700.000 persones aturades. Aquesta xifra resulta de sumar les dades de l’Enquesta de Població Activa de l’estat espanyol, amb les de l’Enquesta “Emploi pour la France” corresponents al Departament francès dels Pirineus Orientals (Catalunya Nord), tot i que en aquest darrer cas les xifres són del mes de juliol de 2012. També hi sumem les dades facilitades pel Departament d’Estadística del Govern d’Andorra sobre demandants d’ocupació registrats. Gairebé la meitat d’aquests aturats (el 49%), es troben a la comunitat autònoma de Catalunya, més del 40% al País Valencià, el 7% a les Illes Balears, el 2% a la Catalunya Nord, el 0,21% a la Franja de Ponent i el 0,08% a Andorra. Aquestes xifres absolutes de persones en atur són un 20% superiors a les que hi havia en començar el 2010, quan la xifra global tot just superava1.425.000.

http://media.cat/continguts/estadistiques/persones-aturades-i-taxa-datur // @Joanvilaitriadu