Des de la secció sindical de la COS a l’empresa Asistentes Escolares S.L., demanem la immediata readmissió en el seu lloc de treball a la companya acomiadada el passat 28 de febrer, Aleida Lisarazo.

La nostra companya després de demanar la baixa voluntària el dia 10 de febrer, mitjançant la qual s’establia que s’extingia la relació laboral amb l’empresa a dia 28 de febrer, el 26 per causes personals (no de forma voluntària, sinó que s’ha vist forçada a fer-ho) va demanar informalment a l’empresa la revocació de la baixa i el 27 ho va demanar formalment mitjançant burofax i un rebut.

 

L’empresa va contestar de forma negativa a la petició. Volem recordar a Asistentes Escolares, S.L. que els tribunals de la jurisdicció social, que són els que interpreten la normativa laboral, han establert que es pot revocar el preavís de baixa voluntària abans del termini fixat per finalitzar la relació laboral i, per tant, la nostra companya compleix estrictament amb aquests requisits.

A més, l’empresa no ha firmat cap contracte amb cap altra persona, fet que podem demostrar, ja que aquesta mai ha signat cap contracte abans de començar la relació laboral, i aquest tampoc n’és el cas. Així que l’empresa tant amb la negativa cap a la treballadora mitjançant un correu electrònic com també amb la baixa a la SS, podem dir que l’empresa ha efectuat un acomiadament improcedent.

D’aquesta manera la secció sindical de la COS a Asistentes Escolares (Scolarest) i bona part de les treballadores del centre de primària del Joan Pelegrí exigim la readmissió de la nostra companya perquè pugui seguir efectuant la seva tasca de manera normal i pugui continuar la relació laboral amb l’empresa, així com que se li paguin els dies que ha estat sense treballar a causa d’aquest acomiadament.

Restem a l’espera que l’empresa solucioni la problemàtica. En cas de negativa, ens reservem totes les opcions legals i sindicals que més ens convinguin per actuar davant aquest conflicte, com ara fer arribar aquest a mares, pares, professors, AMPA i altres companyes d’altres centres de treball que gestiona l’empresa, perquè aquestes persones siguin conscients de la política que pràctica l’empresa i d’altres tipus de mobilitzacions.

Secció sindical de la COS a Asistentes Escolares SL
Barcelona, 5 de març del 2014

www.coslleure.wordpress.com
facebook.com/cos.lleure
twitter.com/CosLLeure
lleure@sindicatcos.cat