Afiliació i contacte

Coordinadora Obrera Sindical
Avinguda Martí  Genís núm. 4
08500 – Vic (Osona)
Telèfon i fax 938 855 712 (dimarts de 16:00 a 19:00)
e-mail: info@sindicatcos.cat


Línia directa amb la COS:
622 901 212 (de dilluns a divendres, de 9:00 a 22:00)

Àrea de Pemsa i Comunicació: cos_premsa@yahoo.ca

Àrea d’Organització i formació: organitzacio.cos@gmail.com

Acció Sindical: accio.sindical.cos@gmail.com

Àrea de Persones amb Capacitats Diferents: cos.capacitats.diferents@gmail.com

Àrea de Polítiques de Gènere: cos.politiques.genere@gmail.com

Àrea de Treballadores i Treballadors Nouvinguts: cos.nouvinguts@gmail.com

Àrea de Relacions Internacionals: internacional.cos@gmail.com

Federació de les Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament i la Cultura dels Països Catalans: fecat.cos@gmail.com