S'interposarà una demanda davant els jutjats per acomiadament improcedent i una denúncia davant la Inspecció de Treball per modificacions substancials continuades de les condicions de treball.

El passat 30 de setembre de 2014, la companya MC, fou acomiadada per l’empresa Retailpan SL, propietària de la cadena de forns i cafeteries Pan Pan Atelier (amb almenys 8 botigues a la ciutat de València), i amb una gran experiència en abusos de poder i irregularitats amb les treballadores.

 

Des de feia setmanes, l’empresa havia augmentat la pressió sobre les treballadores en general, i sobre la companya MC, en particular, amb un increment del nombre de modificacions dels seus horaris i agendes de treball, modificant els seus torns… Tot això, mentre continuaven exigint-los càrregues de feina, responsabilitats i resultats que res tenien a veure amb les categories laborals per les quals havien estat contractades d’acord al qual indica el conveni col·lectiu de forns de les comarques de València, o amb la mateixa càrrega de treball d’algunes de les tendes en ple mes d’agost.

Si això no fos suficient, l’empresa s’ha agafat, de forma superposada òbviament, a la possibilitat de contractar noves treballadores amb contractes “indefinits” (contractes d’aquells promoguts per la contrareforma laboral de Rajoy i més que subvencionats), mentre ha anat acomiadant les treballadores que ja feia un any que a l’empresa desenvolupant sense problemes la seua activitat.

Davant de tot això, des de la COS anem a plantar-li cara a l’empresa, per defensar els drets de la nostra companya MC, i de la resta de companyes i companys de Retailpan S.L., tant de les tendes com de lobrador (que pateixen unes condicions encara pitjors).

Així doncs, a més d’haver interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball per modificacions substancials continuades de les condicions de treball, en jornada i horari, anem a presentar una demanda davant els jutjats per acomiadament improcedent, i iniciem una campanya de mobilització, denúncia pública i informació de les treballadores per tal de donar a conèixer els drets fonamentals que tenim les treballadores dels forns, i que des de Retailpan SL ens vulneren contínuament.

Tenim dret a un treball digne. Tenim dret al descans i a la conciliació del nostre treball i la nostra vida personal i familiar. Tenim dret a unes vacances en condicions. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.

València, Octubre de 2014

Assemblea intercomarcal de l’Horta i la Ribera de Xúquer horta@sindicatcos.cat
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans