El 16, 17 i 18 de juliol, davant la Conselleria d’Educació a València, la Plataforma de Plataformes, que agrupa diferents col·lectius de base i centres escolars en lluita convoca una acampada reivindicativa per l’escola pública.

Des de la sectorial d'Educació de la COS donem suport a l’Acampada per l’Escola Pública, hi participarem i us animem a participar-hi activament.

 

 

 

És el moment de fer balanç del darrer curs i compartir experiències de lluita i resistència, posar en valor les accions realitzades per les escoles que han es­tat al peu del canó i fer propostes de noves mobilitzacions per al curs vinent.

L’Acampada per l’Escola Pública és un espai de denúncia on mostrar el rebuig de la comunitat educativa a:

· La LOMQE, una llei que no només margina el català, segrega per sexes, és classista, competitiva i mercantilista.

· La privatització del sistema educatiu valencià amb els Centres d’Iniciativa Social (CIS).

· L’establiment del districte únic, que sota el subterfugi de la lliure elec­ció de centre de les mares i els pares s’amaga la segregació de l’alumnat, creant-se centres de primera i centres de segona.

· Les supressions d’unitats a escoles públiques, quasi totes en cata­là, condemnant a moltes d’aquestes a la desaparició, mentre augmenten les places escoles concertades.

· Les retallades en les plantilles docents en totes les etapes educati­ves i l’augment de la ràtio a les aules.

· La rebaremació del professorat interí, amb la qual fan fora del siste­ma públic a personal docent amb una àmplia experiència laboral.

· Les retallades realitzades en les beques de menjador, llibres i trans­port.

Hem d’organitzar-nos i fer front a la política d’agressions i desmantellament de l’ensenyament públic. No els hem de permetre convertir-lo en una xarxa sub­sidiària i assistencial. No permetrem que passe a engrossir el negoci privat. Perquè volem uns llocs de treball i unes condicions laborals dignes per totes i tots els ensenyants i per totes les persones que treballen a les nostres escoles, també pels interins i el personal laboral.

Perquè volem uns llocs de treball i unes condicions laborals dignes per totes i tots els ensenyants i per totes les persones que treballen a les nostres escoles, també pels interins i el personal laboral. Perquè volem una escola realment pública i integradora, gratuïta, de qualitat, laica, no sexista i en català. Per una escola digna. Per la nostra escola, la pública, la de tots i totes.