El passat 19 de març el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), ha reconegut la protecció de les interines i ha obert la porta a fer-los fixes i a indemnitzar-los. El tribunal, doncs, considera que la concatenació de contractes o l’existència de places interines que en realitat són estructurals i sostingudes en el temps, converteix aquests interins en treballadors emparats per la normativa europea, i que encara que se n’hagi consentit la renovació consecutiva d’aquests contractes, aquesta pràctica es considera abusiva.

Aquesta mateixa resolució obre la porta a què es prengui en consideració algunes de les demandes històriques del col·lectiu d’interines per tal que se’ls faci fixes, i fins i tot planteja la possibilitat que siguin indemnitzats.

Crisis com les que estem vivint aquests dies, ens ensenyen la importància de disposar de plantilles estables i de condicions dignes per a tots els professionals públics. Per tot això, i davant d’aquest pronunciament del TEJUE, des que la Coordinadora Obrera Sindical volem expressar:

  • Exigim a l’administració que s’avanci a les resolucions judicials i que acabi amb els interinatges a perpetuïtat, mesura que mostraria el seu compromís amb la consolidació de les plantilles d’empleats públics.
  • Demanem un replantejament de les modalitats de correcció dels interinatges abusius que ha plantejat l’administració fins al dia d’avui, com el PESCO. Demanem que no es busquin més excuses, la millor manera d’internalitzar el personal interí, és fent-lo fixe.
  • Exigim la fi de la temporalitat en les places estructurals de l’administració pública, que no responen a res més que a la voluntat dels partits que la gestionen de deteriorar els serveis públics, en benefici de la gestió privada.

Així doncs, des de la COS, fem una crida a tot el personal interí de l’administració pública a organitzar-se, a lluita pels seus drets i a posar fi a la temporalitat estructural que afecta les seves vides i a la qualitat dels nostres serveis públics.

Acabem amb la temporalitat!
Defensem els serveis públics!