Posicionament públic de la sectorial de pensionistes i jubilats de la COS.

Sense acceptar posicionaments negacionistes, des de la sectorial de jubilats i pensionistes de la COS entenem que tot l’assumpte de les vacunes contra la Covid-19 és tèrbol. La rapidesa en la seva elaboració i la rapidesa de la seva homologació, per part de l’Agència Europea del Medicament, són inquietants.

No ens sentim capacitats per fer un debat sobre les vacunes, des d’una perspectiva científica, el temps ho posarà tot al seu lloc, però quan veiem que el Cap de l’Estat Major de la Defensa del règim espanyol dimitit (ex-número 2 de l’exèrcit espanyol, darrere de Felip VI) es va colar per administrar-se la vacuna (igual que molts polítics, empresaris o religiosos), mentre la immensa majoria del personal sanitari, que es juga cada dia la vida, s’està vacunant sense garanties, considerem que hem de situar la vacuna com un dret de tot el conjunt de la classe treballadora.

I des de la Sectorial de Pensionistes volem reivindicar el dret a vacunar-se per al conjunt de la població vulnerable que majoritàriament som les pensionistes, d’una banda, i per solidaritat, de la resta de la classe treballadora, que som les que correm més riscos davant la Covid-19, d’un altre.

Constatem el mercadeig fastigós d’unes vacunes per part dels laboratoris privats, que posen el lucre per damunt la vida, sense complir els seus compromisos i mentre desvien partides al millor postor. I tot això quan els pobles més empobrits d’arreu del món, pateixen el nou colonialisme de no tenir accés a les vacunes.

Tal com també està passant en molts altres indrets del món, es constata també que manquen vacunes als Països Catalans, a conseqüència de la gestió de la Unió Europea generosa amb les farmacèutiques, que ja fa temps hauria d’haver expropiat la llicència de Pfizer per tal de fabricar-la massivament.

Cal donar, un cop més, el nostre escalf a tots els companys i companyes treballadores de la sanitat, de les UCI, d’urgències, de la primària i dels hospitals, així com del personal de neteja, d’administració, zeladors… I també, molt especialment, tot el nostre suport a l’esforç de totes les infermeres dels Països Catalans i d’arreu que subministren vacunes.

Però un fet del qual se’n parla poc, o de forma gens suficient, és la Programació de les vacunacions. Així, se sap que hi haurà fases… però considerem que cal que el control d’aquest programa de vacunació ha d’estar en mans de la classe treballadora, i dels seus sindicats combatius, en col·laboració amb la comunitat científica, per poder determinar els grups i el compliment de les programacions.

Per aquesta primera fase de vacunacions, el 18 de desembre de 2020 el ‘Grup de treball tècnic de vacunació’, format per tècnics del Ministeri de sanitat del règim espanyol i de les Comunitats Autònomes, va elaborar un document anomenat ‘Estratègia de vacunació davant la Covid-19’.

El document deixa clar que la fase 1 de la vacunació ha de ser subministrada a 4 grups de població. L’ordre dels 4 grups comporta també un ordre de preferència en aquesta primera fase. Analitzem els grups i el compliment:

GRUP 1 / Residents, i personal sanitari i sociosanitari, que treballa a les residències de persones grans i d’atenció a persones grans dependents.

• En el text queda clar que havien de ser vacunades, per començar, les persones que viuen a residències per a la gent gran, i per a persones amb diversitat funcional i també, les persones amb gran dependència (grau 3), que acudeixen a centres de dia vinculats a residències. És a dir, aquells que comparteixen personal i activitats amb residències.

• També queda definit detalladament que han de ser vacunades totes les seves treballadores, és a dir, metges i metgesses, infermeres, auxiliars…

• Sabem que s’està fent a tots els territoris. Només hi ha estadístiques generals de primeres dosis, de segones i de vacunació total.

• A Catalunya hi ha una estadística oficial de residències que afirma que el 91% de les residents han rebut la primera dosi i, el 70%, la segona. El percentatge de treballadores hauria de ser el mateix, perquè es fan simultàniament.

• Al País Valencià hi ha veus que parlen d’un 80% de les residents que han rebut la primera dosi, però hi ha companyes a les quals els tocaria la segona dosi i a la tercera setmana no l’han rebuda encara. Cal exigir-ne el control, perquè al cap de 42 dies de la primera dosi es perd la seva efectivitat.

• Pel que fa a les dades generals, tots els territoris dels Països Catalans porten una mitjana del 85% de dosis subministrades sobre estoc total. Poc més del 2% de la població amb la primera dosi i menys d’un 1% amb les dues.

• Un cop anunciï cada territori que s’ha assolit el 100% de vacunacions a les residents i totes les seves treballadores, caldrà comprovar que això sigui així i que també han estat vacunades les persones de grau 3 de dependència que van a centres de dia que comparteixen personal i activitats amb residències.

GRUP 2 / Personal de primera línia en l’àmbit sanitari o sociosanitari.

• Es defineix com “el que té major risc d’exposició per portar a terme activitats d’atenció directa de pacients COVID (contacte estret i amb major temps d’exposició), així com per tindre major probabilitat de tindre contacte amb una persona amb SARS COV2”.

• Aclareix que treballar de cara al pacient inclou a qui desenvolupen altres funcions diferents de la prestació de serveis sanitaris: administració, neteja…. També detalla exhaustivament què es considera primera línia, que serien tots els CAP i molts serveis hospitalaris. Destaquem que la primera línia, a propòsit del qual va fer, entre d’altres, el conseller de sanitat de la Regió de Múrcia, no la determina la funció si no el lloc on està la treballadora.

• Queda clar que treballadores sanitàries són totes, no només les que diagnostiquen o curen, i que una administrativa d’un CAP s’ha de vacunar, mentre que un metge que no està a cap dels serveis detallats com a primera línia s’ha de vacunar després.

• Pel que fa a treballadores sociosanitàries de primera línia, serien aquelles que treballen a centres d’atenció a persones grans, diferents de les residències, com són els centres de dia, casals de gent gran, monitores per a persones amb diversitat funcional…

• No tenim estadístiques del percentatge de vacunació en aquest segon grup. Sembla que sí que s’estan fent, però no disposem d’elles. Sí que s’ha estat denunciant que en hospitals com la Fe, a València, no s’estava vacunant el personal de neteja, incomplint-se el text del mateix Pla de Vacunació. Sembla que ja s’ha començat a vacunar a les primeres companyes de la neteja… però insistim en el fet de ser part de la primera línia la determina el lloc i no pas la funció.

• Com dèiem abans, en el moment que s’afirmi que aquest segon grup ha estat ja vacunat, caldrà controlar si és així i, sobretot, que cap treballadora dels Serveis que es detallen en el text com a primera línia, metgesses, infermeres, auxiliars d’infermeria, zeladors, netejadores, administratives i tècniques de tota mena han estat vacunades.

GRUP 3. D’altre personal sanitari i sociosanitari.

• En aquest grup hi serien les companyes que no són a cap dels serveis de primera línia, però que, en canvi, estan en contacte amb companyes que atenen a persones infectades. És evident que aquí haurien d’entrar tota la resta del personal d’hospitals i de qualsevol equipament sanitari, perquè les de “segona línia” coincideixen amb les de primera en menjar, als lavabos, etc.

• En aquesta fase hauria de quedar vacunat tot el personal que treballi al sector sanitari o sociosanitari, sigui la que sigui la seva funció, llevat del personal sociosanitari que treballa a domicilis particulars, que formarien part del grup 4.

GRUP 4. Persones considerades com a grans depenents (grau 3).

• Serien totes aquelles persones grans dependents, és a dir les que han estat valorades com de grau 3 segons la Llei 39/2006 de la dependència.

• Les persones grans dependents que viuen a residències per a gent gran, o de diversitat funcional, i les que van a centres de dia que comparteixen personal i instal·lacions en residències, que van ser vacunades al grup 1. Serien doncs persones valorades amb grau 3 de dependència que van a centres de dia o que no van a cap institució. Les que no van a cap institució serien vacunades a casa “preferentment” junt amb les seves cuidadores, llevat que haguessin estat vacunades prèviament.

• El document diu també que “de manera específica les persones que facin un treball proporcionant cures estretes a persones de població de risc en les seves llars (a persones grans, persones dependents, malaltes, etc.), es vacunaran en el grup 4. En aquest grup no s’inclouen les cuidadores no professionals (familiars, convivents)…”, quina «novetat».

• Queda clar, doncs, que les treballadores del SAD han de ser vacunades en la primera fase. Atès que la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària és de gestió municipal exigim a tots i cadascun dels ajuntaments dels Països Catalans, que acordin amb les seves conselleries de Sanitat organitzar la vacunació de totes les treballadores del SAD.

• Exigim també que les Conselleries de Salut organitzin la vacunació de tota la resta de treballadores de la llar, amb papers o sense, que tenen cura de persones grans, dependents o malaltes.

• Igualment, com indicàvem més amunt, ens sembla molt greu, i un despropòsit, que els i les familiars de persones grans, dependents o malaltes, siguin excloses d’aquest grup. Exigim que siguin vacunades al mateix temps que els seus familiars, dels que tenen cura.

CONCLUSIONS:

La COS no acceptarem que es doni per tancada la primera fase de vacunació fins que no estiguin vacunades totes aquelles persones que volen fer-ho dels següents grups:

• Persones grans que viuen a residències.

• Persones amb diversitat funcional que viuen a residències.

• Persones amb grau 3 de dependència, tant les que viuen a residències com tota la resta.

• Totes les treballadores de la sanitat dels Països Catalans, sigui quina sigui la seva funció, infermeres, tècniques de laboratori, tècniques de qualsevol mena en equipaments sanitaris, administratives, personal de neteja, zeladors, tècnics d’ambulàncies…

• Totes les treballadores sociosanitàries dels Països Catalans a residències, centres de dia, sociosanitaris de gent gran i de persones amb diversitat funcional, metgesses, sanitàries, cuidadores de tota mena, infermeres, auxiliars d’infermeria, administratives…

• Tot el personal del Servei d’Atenció Domiciliària.

• Treballadores de la llar, cuidadores professionals, amb papers o sense, a domicilis de persones grans, dependents o malaltes.

A continuació, caldrà vacunar totes aquelles persones treballadores amb major risc de contacte, com ensenyants (sobretot en els primers nivells educatius), treballadores i treballadors d’emergències, dels serveis socials amb atenció directa a les persones usuàries…