Els i les treballadores sanitàries, unides i organitzades ho podem tot

Ens dirigim als treballadors i treballadores de la sanitat del País Valencià per a expressar-los la urgent necessitat d’intervenir en el sector de cara a revertir l’actual situació desfavorable per als nostres interessos com a classe social en general i com a treballadores i treballadors del sector de la sanitat en particular.

La Coordinadora Obrera Sindical és una organització sindical que lluita per la defensa i millora dels interessos de totes les treballadores i treballadors. La COS va nàixer a l’abril de 1987 i es declara hereva del sindicalisme de classe, independent envers l’estat burgès, i internacionalista.

Constatem la crisi del sindicalisme de classe tradicional, crisi producte de la seua accentuada política d’integració i col·laboració amb l’estat burgés.

Com a conseqüència d’aquesta integració i col·laboració, constatem també la tendència a la dissolució de l’actual moviment sindical de classe i, com a contrapartida, la proliferació de sindicats grocs, gremials i estamentals.

Declarem obertament que som conscients dels nombrosos colps rebuts per la nostra classe en general i per nosaltres en particular: una baixada salarial que ve de fa temps i que sobrepassa el 20% i un augment de la jornada i de la càrrega de treball entre els companys i companyes de la conselleria de sanitat; una explotació acrescuda entre els companys i companyes de les concessions administratives, explotació que es deriva d’una discriminació salarial i de condicions de treball amb la resta de plantilla de la mateixa empresa, la Conselleria de Sanitat; explotació que s’aprofundeix fins i tot més i es combina amb l’opressió descarnada, ‘familiar’ o paternalista, entre els companys i companyes que treballen per a les diverses grans empreses del sector i per a les clíniques particulars i empreses mitjanes.

Constatem particularment el retrocés que ha suposat la política de privatització de la Sanitat Pública Valenciana que s’està traduint en un profund deteriorament dels nostres drets i condicions de treball i en un multimilionari transvasament de diners públics a les empreses privades, privatització que, contràriament al que venteja el govern, no està repercutint en una millora de la sanitat pública sinó en un creixent deteriorament de la seua qualitat.

Tenint per tant en compte el profund retrocés que suposa per a la nostra classe la situació actual, els treballadors i treballadores afiliats a la COS ens dirigim als nostres companys i companyes del sector per a transmetre’ls la necessitat de recompondre les nostres files, de reorganitzar sobre bases noves el nostre moviment sindical de classe per tal d’estar en condicions de superar l’actual crisi i revertir la situació a favor nostre.

La Coordinadora Obrera Sindical es vol construir en el sector de la sanitat valenciana com a instrument vàlid per a forjar la necessària unitat que ens cal per a enfrontar-nos tant a la patronal com al govern al seu servei. Si volem establir una unitat realment útil per als treballadors i treballadores hem de fer-ho sobre la base de les nostres reivindicacions concretes, aprovades en assemblea unitària i sobirana, i el compromís de la major part possible de les organitzacions sindicals amb elles i amb les accions necessàries fins al seu èxit. La unitat per a la millor col·laboració amb el govern o la patronal és la negació de la unitat que necessitem els treballadors i treballadores de la sanitat. Insistim: la nostra acció sindical privilegia la constitució d’assemblees unitàries a tots els nivells i amb les decisions de les quals ens comprometrem i exigirem el compromís de la resta de sindicats. També privilegiem en la nostra acció sindical la defensa del dret a la sanitat pública digna i de qualitat, defensa que li és necessària a la nostra classe en el seu conjunt i que, per tant, portarem sempre avant com a organització sindical de tota la classe obrera.

Finalment, com a organització sindical oferim també un marc d’assessorament laboral i de desenvolupament de la teua carrera professional que sabem vocacional, així com d’acció sindical de cara a qualsevol necessitat laboral individual que se’t plantege.

No som una organització vella, certament. Tampoc som una organització creada del no-res, de forma artificial. En les nostres files ja agrupem tant al jovent com a companys i companyes amb dècades d’experiència en la lluita sindical. Tampoc creiem que l’acció sindical necessària per a resoldre les nostres necessitats puga tancar-se en el marc estricte del País Valencià: tant les condicions salarials com de treball de la plantilla de la Conselleria de Sanitat vénen determinades pels pressupostos i polítiques articulats des de Madrid pel govern del 'Reino de España' igual que les diverses reformes laborals que aquest govern ha engegat contra la classe obrera i per a que la profunda crisi econòmica provocada per la patronal se salde amb un augment de l’explotació i opressió de la nostra classe.

Per això declarem la nostra ferma convicció de lluita solidària contra l’estat espanyol i totes les seues institucions ‘estatals’, ‘autonòmiques’ i ‘locals’. Som una única classe obrera que s’enfronta amb una patronal que usa contra nosaltres aqueixos tres nivells d’institucions estatals.I com a organització internacionalista llancem el crit de germanor obrera:

Al País Valencià, la Coordinadora Obrera Sindical ja està en Sanitat. Contacta amb nosaltres a: cos.sanitatpv@gmail.com
 

 photo tuiter-sanita-pv_zpsaerhtni8.png