La sectorial d’educació de la Coordinadora Obrera Sindical (@COSEducacio) creiem que la millor manera d’aprendre i ensenyar és mitjançant la interacció directa i permanent entre professorat i alumnat. Donades les desigualtats econòmiques existents en un sistema econòmic com el capitalisme, l’ensenyament i l’aprenentatge presencial a les escoles i instituts públics esdevé la millor forma, per no dir pràcticament l’única, de tractar de garantir una major igualtat d’oportunitats per totes i tots.

De la mateixa manera, també creiem que aquesta igualtat d’oportunitats sols és possible si les treballadores i l’alumnat dels centres d’ensenyament poden desenvolupar les seues tasques en unes condicions dignes i sense emmalaltir. Així, considerem que les ràtios a les escoles i als instituts, abans de la pandèmia, ja no eren dignes i adients, des d’un punt de vista pedagògic, i les proposades pels respectius departaments/conselleries dels diferents territoris dels Països Catalans, que contemplen fins a 30 alumnes per aula en els darrers cursos de l’ESO i batxillerat, com per exemple en el cas del Principat, són manifestament inassumibles des d’un punt de vista pedagògic i sanitari. Cal reduir les ràtios molt més i augmentar la plantilla de treballadores que ho facen possible, per tal de garantir un ensenyament adequat des del punt de vista pedagògic, social i sanitari.

Ara per ara, desconeixem si els protocols de reobertura i actuació a les escoles i instituts, indicats pels respectius departaments/conselleries d’educació, són plenament avalats pels epidemiòlegs o la comunitat mèdica o si són un brindis al sol tenint en compte la realitat material i personal de la majoria de centres. Però si tenim clara una cosa, és que aquests protocols tenen uns responsables polítics: els/les caps dels departaments i conselleries d’ensenyament i a ells/es els assenyalarem i farem responsables de qualsevol mesura d’aquests protocols que pose en perill la salut i la vida dels i les alumnes i dels i les treballadores d’ensenyament.

Per això:

· Volem tenir clares les mesures de salut laboral que s’implementaran i qui es farà càrrec del cost del material necessari. No ha de recaure en les famílies i els/les treballadors/es ni s’ha d’extreure dels pressupostos dels centres.

· Ens reafirmem, ara més que mai, en la demanda d’una baixada de ràtios i un augment de la contractació de personal així com de recursos materials (ordinadors, tauletes, dispositius mòbils, etc.), no tan sols per la millora educativa sinó també per salut i per fer front a l’accentuació de les desigualtats socials provocada per la pandèmia i el confinament.

· Demanem conèixer els paràmetres que s’han fet servir per l’avaluació del personal de risc i que se’ls assignen tasques que preserven la seua seguretat. I que, quan calga, siguen substituïts als centres per salvaguardar-los i permetre alhora la presencialitat de l’aprenentatge de l’alumnat. I al mateix temps, que es creen places específiques per acompanyar a l’alumnat que per la seua situació de salut no puga o no siga mèdicament indicat que assistisquen al centre.

· Exigim un subsidi per a les famílies que es vegen obligades a fer quarantena i que per motius econòmics no es pose en risc a cap persona.

Volem centres oberts, segurs i amb total garantia per totes les persones que hi acudim i que ningú quede enrere. Les mesures de seguretat i un increment pressupostari són l’única solució perquè en aquest curs es mantinga l’educació presencial sense posar en risc al conjunt de la societat.

Finalment, volem indicar, que el departament d’educació del Principat, de manera temerària, pretén iniciar un procés d’oposicions en plena pandèmia i a l’inici de curs. Aquest procés, que ja és manifestament injust, encara pot ser-ho més en desenvolupar-se ara i en les circumstàncies esmentades. Exigim, donat que el departament d’educació principatí s’ha vist en cor de desenvolupar-les al primer trimestre, que establisca un protocol que evite que qualsevol aspirant en quarantena o malalt quede al marge o fora del procés. I si no és capaç de garantir la lliure participació de tots i totes els/les aspirants, que ajorne la convocatòria, per garantir-ne la lliure participació.

Descarrega’t el butlletí especial sobre l’inici del curs escolar 2020/21 ‘Si no ens protegim nosaltres, ningú no ho farà!
Versió en color
Versió en blanc i negre

Hi ha una altra manera de viure!

Volem tornar a les escoles i als instituts en unes condicions dignes, ens hi va la vida!