1 Maig – Manifest de l’EIB – Esquerra Independentista del Barcelonès